นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการใช้คุกกี้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
seeyouagain ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่แก่บุคคล ภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น ในกรณีที่ seeyouagain ได้ว่าจ้าง หน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ seeyouagain จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด นอกเหนือจากกิจกรรมของ seeyouagain เท่านั้น

นโยบายการใช้คุกกี้
การใช้คุกกี้ (Cookies) คุกกี้ คือข้อมูลที่ seeyouagain ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดต่างคุกกี้ลงไปในระบบ ของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ seeyouagain สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ คือข้อมูลที่ seeyouagain อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทางนำเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว seeyouagain ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถ ติดต่อทางด้านล่างนี้

ประเทศสาธารณรัฐเชค
เนตรนภา แก้วแสงธรรม (หริ่น)
+420 728 999 999
http://line.me/ti/p/~004207289999999
netnapa.seeyouagain@gmail.com

ประเทศไทย
เบญจมาศ เกียรติดำรง (หมวย)
081-566-2214
http://line.me/ti/p/~muay_milk
benjamas.seeyouagain@gmail.com
อำภา แก้วแสงธรรม (วา)
063-915-5199
http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand
va.seeyouagain@gmail.com