ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (GEO001) แกรนด์จอร์เจีย (8วัน 7คืน)

       

จอร์เจียเป็นหนึ่งในประเทศบนเส้นทางสายไหมที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยนัก และอาจมองข้ามการมาเยือนประเทศเล็กๆ แต่น่าสนใจมากแห่งนี้ พาเที่ยวเมืองที่น่าสนใจ ดังนี้ Tbilisi - The Caucasus Mountain - Stepantsminda - Gudauri - Mtskheta - Gori - Bakuriani - Ushguli - Mestia - Batumi - Chardakhi - Tbilisi Airport
       
       ทัวร์ส่วนตัวยุโรป แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 7 คืน
       Day 1 - Tbilisi
       Day 2 - The Caucasus Mountain - Stepantsminda (Old : Kazbegi) - Gudauri
       Day 3 - Mtskheta - Gori
       Day 4 - Ushguli
       Day 5 - Mestia
       Day 6 - Batumi
       Day 7 - Chardakhi
       Day 8 - Tbilisi International Airport
       
       
       การจองตั๋วเครื่องบิน
       ขาไป กรุงเทพฯ - ทบิลิซี (Tbilisi)
       ขากลับ ทบิลิซี (Tbilisi) - กรุงเทพฯ
       
       
       1 Tbilisi


       วันนี้รอรับท่านที่สนามบินนานาชาติทบิลิซี (Tbilisi International Airport) เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Tbilisi เพื่อชมสถานที่สำคัญของเมือง โดยที่ในอดีตเมืองเมืองหนึ่งของเส้นทางสายไหม ที่ในปัจจุบันยังคงบทบาทที่สำคัญในเรื่องการขนส่งและการค้า เนื่องจากเป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
       
       นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Tbilisi) ชมโบสถ์ Metekhi St. Virgin Church ซึ่งเป็นโบสถ์ของนิกายออโธดอกซ์ ชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นอยู่บนเนินเขาของเมืองซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ชมอนุเสาวรีย์มาร์ดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia)
       
       จากนั้นพาชมสะพานแห่งความสงบ (The Bridge of Peace) ซึ่งเป็นสะพานสำหรับคนข้ามที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ตัวสะพานมีความยาว 150 เมตร ข้ามแม่น้ำ Mtkvari River ตัวสะพานมีความโดดเด่นมากให้เวลาหัวค่ำเพราะจะมีแสงไฟที่ติดอยู่รอบตัวสะพานให้ได้ชมความงาม จากนั้นเดินเล่นถนนคนเดินย่านเมืองเก่า (Sharden Street) ที่มีร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว จากนั้นพาชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Sameba เป็นโบสถ์สไตล์ออโธดอกซ์ที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ เปิดตัวในปี 2004
       
       ค้างคืน Tbilisi โรงแรม All Seasons Hotel on Freedom Square
       
       
       
       2 The Caucasus Mountain - Stepantsminda (Kazbegi) - Gudauri


       วันนี้หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เส้นทางหลวงของจอร์เจีย Georgian Military Highway เพื่อไปชมเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) แวะชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Aragvi River หากชมวิวมุมสูงจากป้อมปราการจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali) ได้อีกด้วย
       
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสเตปันสมิตา (Stepantsminda) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่าคัสเบกิ (Kazbegi) ชื่อเมือง Stepantsminda เพิ่งถูกเปลี่ยนใหม่ในปี 2006 แต่ผู้คนก็ยังนิยมเรียกกันว่า “คัสเบกิ” อยู่เพราะติดปากกว่า เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวจอร์เจีย
       
       เราพาท่านขึ้นรถยนตร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4) เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเทือกเขาคอเคซัส และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ต้องมาเยือน โบสถ์นี้เป็นโบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออโธดอกซ์ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล วิวรอบ ๆ มีความงดงามมาก (อาจจะมีความยากลำบากในการขึ้นชมช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ดังนั้นหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและอาจก่อให้เกิดอันตรายอาจจะยกเว้นการขึ้นไปชมเนื่องจากจะมีปริมาณหิมะหนาเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางลื่นและบางครั้งทางการอาจจะสั่งปิดเส้นทางนี้)
       
       จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองกูดารี (Gudauri) เพื่อค้างคืนที่นี่
       
       ค้างคืน Gudauri โรงแรม Marco Polo Hotel Gudauri ****
       
       
       
       3 Mtskheta - Gori


       เดินทางออกจากเมืองกูดารี มุ่งหน้าสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมือง Mtskheta เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของจอร์เจีย เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียเพราะมีอายุกว่า 3,000 ปี และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย นำท่านชมมหาวิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ วิวด้านบนมองลงมามีความสวยงามมาก
       
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกอรี (Gori) ระยะทาง 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที เมืองนี้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) พาชม Uplistsikhe Cave (Town) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย โดยเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ภายในจะได้เห็นศาสนาสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ของชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และชมห้องต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย
       
       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาคูรินิ (Bakuriani) ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที เพื่อค้างคืนที่นี่
       
       ค้างคืน Bakuriani โรงแรม Kokhta Plaza ****
       
       
       
       4 Ushguli


       วันนี้เป็นวันเดินทางทั้งวันเพื่อไปเมือง Ushguli ที่อยู่ทางตอนเหนือของจอร์เจีย
       ออกเดินทางไปชม Gelati Monastery ที่อยู่ระหว่างทางไป ระยะทาง 162 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง อารามจีลาติ (Gelati Monastery) เป็นอารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในคริสตศตวรรษที่ 12 โดยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ตัวอารามมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลัส (St.Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) จุดสำคัญคือบริเวณโดมขนาดใหญ่มีภาพของพระแม่มารี ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองกว่า 2 ล้านชิ้น มีความงดงามเป็นอย่างมาก
       จากนั้นออกเดินทางด้วยระยะทาง 172 กิโลเมตรเพื่อไปค้างคืนที่เมืองอุชกูลี (Ushguli) ที่ตั้งอยู่ทางเหนือ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงครึ่ง
       
       ค้างคืน Ushguli โรงแรม Guesthouse Robinzon Lalkhori
       
       
       
       5 Mestia


       ช่วงเช้าพาชมป้อมโบราณมรดกโลกประจำเมืองอุชกูลี (Ushguli) ซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะ สวยงามมาก และเป็นหนึ่งในไฮไลต์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้
       
       จากนั้น เดินทางสู่เมืองเมสเตีย (Mestia) ระยะทาง 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไปเดินเทรคกิ้ง 2 แห่งคือ ทะเลสาบโครูดี (Koruldi Lakes) และธารน้ำแข็งชาลาตี (Chalaati Glacier) ที่เดินไม่ลำบากนัก ชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่แสนอิ่มตาอิ่มใจ
       
       ค้างคืน Mestia โรงแรม Sakhli Laghamshi
       
       
       
       6 Batumi


       วันนี้เดินทางสู่เมืองบาทูมี (Batumi) ระยะทาง 264 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของทะเลดำ (Black Sea) ซึ่งเป็นรัฐอิสระที่ปกครองตนเองของจอร์เจีย นำท่านชมบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า (Old town) ชมจัตุรัส Piazzal Square (Batumi Piazza) ชมตึก Alphabetic Tower ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญสามารถขึ้นตึกไปชมวิวพาโนรามาด้านบนได้ และชม Europe Square อีกหนึ่งจัตรัสที่สำคัญประจำเมือง จากนั้นพาชมสวนพฤกษศาสตร์ Batumi Botanical Garden ที่มีพันธุ์ไม้นานาชนิดตั้งอยู่ริมทะเลดำ จากนั้นหากมีเวลาพอ พาไปชม Gonio Apsaros Fortress ป้อมปราการหินขนาดใหญ่ (15 กิโลเมตรจากตัวเมือง) ซึ่งอยู่ปากแม่น้ำ Chorokhi river
       
       ค้างคืน Batumi โรงแรม Dzveli Batumi
       
       
       
       7 Chardakhi
       
       วันนี้เดินทางสู่หมู่บ้าน Chardakhi เพื่อไปชม Lago’s Wine Cellar เพื่อดูวิธีการบ่มไวน์ การเก็บไวน์ ดูห้องเก็บไวน์ ชิมไวน์และซื้อไวน์เป็นของฝากก่อนกลับเมืองไทย
       
       จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อค้างคืนที่นี่
       
       ค้างคืน Tbilisi โรงแรม All Seasons Hotel on Freedom Square
       
       
       
       8 Tbilisi International Airport
       
       วันนี้นำชมเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เก็บตกในช่วงเช้า ก่อนจะนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติทบิลิซี (Tbilisi International Airport) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ส่งท่านที่สนามบินก่อนเวลาบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง)
       
       
       ราคา
       ค่ารถวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม
       ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม
       1.โรงแรมของท่าน
       2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
       3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
       4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
       5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
       6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)