วิธีการขึ้นไปชมความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)

วิธีการขึ้นไปชมความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)


แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขารูปทรงพีรามิด แห่งเมือง Zermatt ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แมทเทอร์ฮอร์น เป็นชื่อยอดเขาตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี มีความสูงถึง 4,478 เมตร หรือ 14,692 ฟุต นับว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก จุดชมวิวที่สวยงามอยู่ใกล้กับเมืองเซอร์มัทท์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความหมายว่า ยอดเขาแห่งทุ่งหญ้า


การเดินทางเพื่อขึ้นไปชมความงามของยอดเขานี้ไม่ยากเลย มีวิธีที่สามารถชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ดังนี้

1 วิธีที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด คือ นั่งรถไฟจากสถานีรถไฟ Gornergrat Bahn (The Matterhorn Railway) ที่อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟประจำเมืองเซอร์มัทท์ ตรงทางเข้าเมือง ก็สามารถนำท่านขึ้นชมความงามของแมทเทอร์ฮอร์นได้ในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง วิวตลอดทางมีความสวยงามมาก น่าประทับใจตลอดการเดินทาง ผู้ที่ถือบัตร Swiss Pass สามารถใช้บัตรเป็นส่วนลดได้ 50%

สามารถเช็คเวลาของรถไฟได้จาก Link นี้
https://www.gornergratbahn.ch/en/winter/railway-information/timetable/


2 วิธีที่สอง ชมจากจุดชมวิว Sunnegga อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2288 เมตร โดยขึ้น Funicular railway ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าและประหยัดกว่าวิธีที่หนึ่ง ผู้ที่ถือบัตร Swiss Pass สามารถใช้บัตรเป็นส่วนลดค่ารถรางได้ 50%

จุดชมวิว Sunnegga อยู่ทางตะวันออกของ Zermatt โดยต้องขึ้นรถรางในอุโมงค์หรือ Funicular railway ของบริษัท Sunnegga Express ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสถานี Gornergrat Bahn มากนัก สามารถเดินไปได้ รถรางจะใช้เวลาขึ้นไปประมาณ 3 นาที ที่จุดชมวิวนี้เมื่อเดินออกมาจะเป็นสถานีกระเช้าที่สามารถขึ้นไปยังยอดเขา Blauherd และ Rothorn ที่อยู่สูงขึ้นไปได้อีกด้วย

การชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นจากจุดชมวิว Sunnegga มีความสวยงามชัดเจนไม่แพ้วิธีที่หนึ่ง เพียงแต่จะไม่ใกล้ชิดเท่า แต่ความสวยงามไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.zermatt.ch/en/Media/Attractions/Sunnegga