ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (AUT018) ออสเตรีย ฮังการี เชคและเยอรมัน (10 วัน 9 คืน)


ทัวร์ส่วนตัวยุโรปออสเตรีย ฮังการี เชคและเยอรมัน 10 วัน 9 คืน เที่ยวยุโรปเต็มอิ่ม 5 ประเทศ 10 วัน 9 คืน ทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ่ ได้แก่ เวียนนา (Vienna) บูดาเปสต์ (Budapest) เซนเทนเดอร์ (Szentendre) บราติสลาวา (Bratislava) ปราก (Prague) คาร์โลวีวารี (Karlovy Vary) เดรสเดน (Dresden) นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Rothenberg ob de Tauber) ฟุสเซ่น (Fussen) - นอยชไวน์สไตน์ (Neuschwanstein) มิวนิค (Munich)

 

การจองตั๋วเครื่องบิน

กรุงเทพ - เวียนนา
มิวนิค- กรุงเทพทัวร์ส่วนตัวยุโรป 

Day 1 -  เวียนนา (Vienna) 05.35 am.
Day 2 - บูดาเปสต์, ฮังการี (Budapest, Hungary)
Day 3-  เซนเทนเดอร์, ฮังการี (Szentendre, Hungary) - บราติสลาวา, สโลวาเกีย
Day 4 -  ปราก, เชกเกีย (Prague, Czechia)
Day 5 -  คาร์โลวีวารี, เชกเกีย (Karlovy Vary, Czechia)
Day 6 - เดรสเดน, เยอรมัน (Dresden, Germany)
Day 7 -  นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์กออบเดอเทาเบอร์ (Nuremberg - Rothenberg ob de Tauber)
Day 8 -  ฟุสเซ่น - นอยชไวน์สไตน์, เยอรมัน (Fussen - Neuschwanstein, Germany)
Day 9 -  มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany) )
Day 10 -  มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany) - ส่งสนามบิน - 13.50 pm.

1 เวียนนา (Vienna)

วันนี้เรารอรับท่านที่สนามบินกรุงเวียนนา (Vienna International Airport) จากนั้นนำท่านชมกรุงเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีที่เป็นแหล่งกำเนิดของคีตกวีชื่อดังหลายท่าน ไม่จะว่าเป็น โมซาร์ท (Mozart), เบโทเฟน (Beethoven)รวมถึงโยฮันน์ ชเตราสส์ (Johann Strauss) ราชาเพลงวอลซ์ เมืองหลวงแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกจากการโหวตเพราะมีการวางผังเมืองอย่างดี บ้านเรือนสะอาดน่าอยู่น่าชม มีสวนสาธารณะและความบันเทิงครบครัน เป็นเมืองที่ศิลปะแบบคลาสสิคผสมผสานอย่างลงตัวกับความทันสมัย ท่านจะได้ชมพระราชวังเชินน์บรุนน์ (Schonbrunn Palace) ที่ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 13 - 20 มีจำนวน 20 ห้อง เดินเล่นชมสวนของวังที่ออกแบบอย่างลงตัว รับประทานอาหารเที่ยงที่ตลาดนัดเก่าแก่ของเมือง Naschmarkt มีของพื้นเมือง, อาหารนานาชาติมากมายและผักผลไม้ให้ลิ้มลอง

จากนั้นเดินทางสู่ใจกรุงกลางเวียนนาหน้าพระลานพระราชวังฮับบวร์ก (Hofburg Palace) ที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญสเตฟาน ใกล้ๆกันคือถนนช็อปปิ้งคาร์ทเนอร์ (Kaerntner Strasse) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกและช็อปแบรนด์เนมจำนวนมาก ชมโรงละครรัฐสภา และศาลาว่าการกรุงเวียนนาที่ออกแบบสไตล์กอธิค

ค้างคืนที่ Vienna, Austria

2 บูดาเปสต์, ฮังการี (Budapest, Hungary)

วันนี้เดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศฮังการีที่มีแม่น้ำดานูปขั้นกลางระหว่าง Buda เมืองทางฝั่งขวากับ Pest เมืองทางฝั่งซ้าย พาชม Fisherman's Bastion หรือป้อมชาวประมง ซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาทยอดแหลมสีขาว 7 ยอด ตั้งอยู่ทางฝั่ง Buda ป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวประมงที่ช่วยกันปกป้องเมืองจากการรุกราน จากที่นี่เราสามารถมองเห็นรัฐสภา (Parliament) และวิวเมืองแบบพาโนรามาได้ เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก

จากนั้นข้ามไปยังฝั่ง Pest ด้วยสะพาน Chain Bridge ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์เข้าด้วยกัน บนสะพานมีรูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่สวยงามน่าเกรงขามตั้งอยู่ และพาชมอาคารรัฐสภา (Hungarian Parliament Building) ที่สวยงามริมแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมาเยือนกรุงบูดาเปสต์ พาชม Heroes Square หรือจตุรัสแห่งวีรบุรุษ เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานแห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี

ค้างคืน Budapest, Hungary3 เซนเทนเดอร์, ฮังการี (Szentendre, Hungary) - บราติสลาวา, สโลวาเกีย

ช่วงเช้าพาเที่ยวเมืองศิลปินและชอปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่เซนเทนเดอร์ (Szentendre) เมืองที่อยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ไปเพียง 22 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางสู่เมืองบราติสลาว่าประเทศสโลวาเกียด้วยระยะทาง 201 กิโลเมตรระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Parndorf ซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาประหยัด

จากนั้นเดินทางไปเที่ยวเมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศ Slovakia พาชม อาคารวิทยุและโทรทัศน์ (Radio and Television Slovakia) ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิดหัวกลับ ชั้นล่างมีประวัติความเป็นมาของอุปกรณ์วิทยุให้เดินชม ด้านหน้ามีลานกว้างเป็นเหมือนสวนสาธารณะเก่า ตึก Slovak Radio ถูกสร้างในสไตล์ Socialist สมัยที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์เช็กโกสโลวาเกีย ถูกลงชื่อไว้ในนิตรสาร The Telegraph ว่าเป็น 30 ตึกที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ชมพระราชวัง Presidential Palace เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ Rococo จากค.ศ. 1760 ใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีสโลวาเกียจึงถูกเรียกเป็น White House แห่งสโลวาเกีย Presidential Palace ถูกใช้เป็นที่จัดงานรื่นเริงต่างๆของราชวงศ์ฮับส์บวกในอดีต พาชม Blue Church หรือ Church of St. Elizabeth โบสถ์คาธอลิกสไตล์อาร์ทนูโว ที่สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1913 โดยสถาปนิกชาวฮังกาเรียนชื่อ Odon Lechner เพื่อเป็นเกียรติแด่เจ้าหญิง Elizabeth ลูกสาวของ King Andrew II แห่งฮังการี ชมโรงละครแห่งชาติ Slovak National Theatre สร้างในสไตล์นีโอเรเนซองส์และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ.1886 จัดแสดงโอเปร่าชื่อดังหลายเรื่อง อดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุชก็เคยมากล่าวสุนทรพจน์ที่นี่ในปีค.ศ. 2005 ด้วย ชมสะพาน Most Apollo สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 2002 - 2005 เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของ OPAL award ทางด้านวิศวกรรมโยธาในปีค.ศ. 2006 จากนั้นชมOld Town Hall ชมโบสถ์ St.Matin's Cathedral มีอายุกว่า 700 ปีและเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดใน Bratislava เนื่องจากเป็นที่สถาปนาพระราชาและพระราชินีของฮังการีมาแล้วถึง 11 พระองค์รวมถึง Maria Theresa แห่งออสเตรียโดยโบสถ์แห่งนี้จะอยู่ใกล้กับสะพาน Most SNP ที่มีรูปทรงเหมือนจานบิน UFO อยู่ด้านบนเป็นแลนด์มาร์คอันโดดเด่นโดยเปิดเป็นภัตตราคารที่สามารถชมวิวได้ 360 องศาและลำดับสุดท้ายพาชมปราสาท Bratislava Castle ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้

ค้างคืน Bratislava, Slovakia4 ปราก, เชกเกีย (Prague, Czechia)

วันนี้พาท่านมาเที่ยวยังเมืองหลวงของประเทศเช็กเกีย กรุงปราก (Prague) เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางยุโรปได้รับสมญานามว่า“ไข่มุกแห่งยุโรป” ถือเป็นเมืองเก่าที่โรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของโลก พาเที่ยวชม“จตุรัสเมืองเก่า” (OLD TOWN SQUARE) ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 มีตึกรามบ้านเรือนล้อมรอบจตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี วิหารทีน (Church of Our Lady Before Tyn) เป็นโบสถ์หลักของเขตเมืองเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 หอคอยของโบสถ์สูง 80 เมตร และมียอดเล็กๆ 4 แห่งอยู่โดยรอบ โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Church of St. Nicolas) เป็นโบสถ์ในคริสตศาสนานิกายฮุสไซต์ ที่มีความเก่าเเก่เเละงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรค นอกจากเป็นพื้นที่เเห่งการประกอบพิธีกรรมเเล้วมันยังถูกใช้เป็นพื้นที่ของการเเสดงดนตรีคลาสสิก ชมนาฬิกาดาราศาสตร์อายุกว่า 600 ปีเดินข้ามสะพานชาร์ลที่ทอดผ่านแม่น้ำวัตตาวาแลนด์มาร์คที่ตราตรึงใจทุกคู่รัก

ชมจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) จัตุรัสที่มีความสำคัญอีกเเห่งของกรุงปรากยุคใหม่ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายช็อปปิ้งขึ้นชื่อของปราก อีกทั้งเป็นเเหล่งรวมของสีสันความบันเทิงยามค่ำคืนของเมืองสวยงามเเห่งนี้อีกด้วย ครั้งหนึ่งจตุรัสแห่งนี้เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงใหญ่ในการโค่นล้มระบอบคอมมิวนิสก์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต จนสามารถปลดปล่อยเช็กออกมาจนได้ พาชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) พระราชวังโบสถ์รวมถึงถนนสายช่างทอง Golden Lane ที่ตั้งของบ้านหลังเล็กๆหลากสีสันที่ทรงเสน่ห์มาแต่โบราณ

ค้างคืน Prague, Czechia5 คาร์โลวี วารี, เชกเกีย (Karlovy Vary, Czechia)

วันนี้นำท่านชมเมือง Karlovy vary เมืองสปาน้ำแร่ชื่อดังของประเทศเช็กเกีย น้ำแร่จากเมืองนี้ถือเป็นยาวิเศษที่ในอดีตผู้คนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศเพื่อมาดื่มกินรักษาโรค เมืองนี้สวยเมื่อมองจากที่สูงเพราะบ้านเรือนจะตั้งอยู่ติดอยู่กับไหล่เขา เมืองนี้เป็นเมืองบำบัดสุขภาพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คนดังทั่วโลกต่างเดินทางมาดื่มน้ำแร่ที่นี่ชื่อเสียงของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลหนังระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสามของเช็กอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงปรากราว 127 กม. ตัวเมืองออกแบบให้เป็นเมืองเพื่อสุขภาพจึงมีสวนสาธารณะและบรรยากาศผ่อนคลาย มีแม่น้ำเทมป้าตัดใจกลางเมืองเหมาะแก่การเดินชิลล์ มีร้านชอปปิ้งน่าชมและมีความสดชื่นจากต้นไม้หุบเขารายรอบ ผู้คนแต่งตัวดีและมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวนมาก เมืองเล็กๆแห่งนี้มีจุดน้ำแร่ธรรมชาติร้อน 13 จุด นำท่านชิมน้ำแร่ธรรมชาติทั่วบริเวณน้ำพุที่ดีต่อสุขภาพได้ชื่อว่าเป็น“ของขวัญจากธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้” มีแก้วเซรามิคแบบมีปากจงอยสำหรับดื่มเฉพาะซึ่งกลายเป็นของที่ระลึก

 

6 เดรสเดน, เยอรมัน (Dresden, Germany)

เดินทางไปเมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอลเบ้ ถือเป็นเมืองหลวงของแคว้นแซกโซนีถูกขนานนามว่า“ฟลอเรนซ์แห่งเยอรมัน” ถือเป็นเมืองสวยติดอันดับต้นๆในยุโรปด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามและสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ พาท่านชมโบสถ์ Dresden Frauenkirche ที่เก่าแก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ที่หน้าโบสถ์มีรูปปั้นมาร์ติน ลูเธอร์ ผู้ก่อตั้งนิกายโปรเตสแตนท์ เป็นโบสถ์โปรเตสแตนท์สไตล์บาโรคที่อลังการที่สุดในเยอรมนี หากท่านต้องการ เราสามารถพาท่านเดินทางไปชม Pillnitz Castle ปราสาทสไตล์บาโรคริมแม่น้ำอัลเบ้ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งแซกโซนี่ ชม Zwinger Palace พระราชวังฤดูร้อนของเจ้าผู้ครองนครแห่งนี้ในอดีต ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ที่มีอาคารหลักอยู่หนึ่งหลังที่ล้อมรอบไปด้วยซุ้มประตูจำนวนสามซุ้ม โดยที่แต่ละซุ้มจะมีทางเดิมลอยฟ้าเชื่อมต่อถึงกัน มีสวนลอยที่มีน้ำพุและต้นไม้ประดับประดาอย่างร่มรื่น ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์รวมงานศิลปะมากมาย ที่สำคัญคือภาพคิวปิดเทวดาน้อยที่โด่งดัง จากจุดนี้เดินยาวไปวังกำแพงวังที่ตกแต่งด้วยโมเสสสวยงามตระการตาในย่านเมืองเก่าและจบที่หน้าโบสถ์ เดินเล่นริมแม่น้ำและชมวิวที่ระเบียงยุโรป (Bruhl’s Terrace) ชอปปิ้งตามอัธยาศัย

ค้างคืนที่เดรสเดน
7 นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Nuremberg - Rothenberg ob de Tauber)

ช่วงเช้าพาเที่ยวเมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) อดีตเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของเยอรมนี ชมวิวของตัวเมืองที่มีปราสาทจักรพรรดิอันโดดเด่น พาท่านเดินเที่ยวเล่นย่าน Old Town ที่มีอายุยาวนานมีหลักฐานการบันทึกตั้งแต่ปีค.ศ. 1300 โดยมีกำแพงเมืองความยาวกว่า 5 กิโลเมตรรอบล้อมตัวเมืองเก่าไว้ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายจุดพาชม Hauptmarkt (Market Square) ตลาดที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจะมีสินค้าและของประดับละลานตาวางขาย นอกช่วงเทศกาลจะมีสินค้าทางการเกษตรอย่าง ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะดอกไม้ชนิดต่างๆ มาวางขายให้ได้เลือกซื้อกันมากมาย นอกจากนี้ยังมี Der Schoene Brunnen (Schoner Brunnen) หรือ น้ำพุแสนสวยและใกล้กันมีโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) สัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดงแทนที่จะสร้างด้วยหินเหมือนโบสถ์กอธิกทั่วไป

จากนั้นพาชมปราสาทนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Castle) และ City wall ช่วงบ่ายเที่ยวเมืองเล็กน่ารักและโรแมนติกอีกเมืองคือเมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) ระยะทาง 104 กิโลเมตรใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg) ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ Tauber ทางตอนเหนือของรัฐ Bavaria ทางทิศตะวันตกของ Nuremburg เป็นเมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินเรืองอำนาจที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวตัวเมืองล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่าให้ความรู้สึกเก่าแก่เหมือนกลับเข้าไปอยู่ในอดีต เดินเล่นย่านจัตุรัส Marktplatz ที่มีศาลว่าการเมืองตั้งอยู่ (Town Hall) แวะชมโบสถ์ St. Jacob Church ที่อยู่ใกล้กันชมสวน Burggarten (Castle Garden)

ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คยอดฮิตประจำเมืองบริเวณ Plonlein หรือ Little Square

ค้างคืนที่เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์8 ฟุสเซ่น - นอยชไวน์สไตน์, เยอรมัน (Fussen - Neuschwanstein, Germany)

วันนี้เดินทางไปชมความสวยงามของปราสาทนอยชวาสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทที่ดังที่สุดของเยอรมันและเป็นต้นแบบของปราสาทดิสนีย์สร้างโดยคิงส์ลุดวิด ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาต้องขี่ม้าเดินหรือนั่งรถบัสขึ้นไปให้บรรยากาศเหมือนกลับไปสู่ยุคโบราณด้านบนปราสาทเห็นวิวทิวน์สุดลูกหูลูกตา ชมด้านในปราสาทซึ่งสร้างอย่างอลังการ จากนั้นพาท่านไปเที่ยวเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นบาวาเรียที่อยู่ห่างออกไปเพียง 4 กิโลเมตร เมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศออสเตรียไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร เมืองมีประชากรราว 14,000 คน เป็นที่รู้จักด้านอุตสาหกรรมผลิตไวโอลินเดินเล่นในตัวเมือง Fussen

ค้างคืนที่เมือง Fussen

 

 

9 มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany)

วันนี้เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี เมืองมิวนิคเป็นเมืองร่ำรวยที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมันและเป็นเมืองศูนย์กลางผลิตรถ BMW และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป โด่งดังด้วยเทศกาลเบียร์และทีมฟุตบอลชื่อดัง FC Bayern Munich เป็นเมือง ชอปปิ้งที่ถูกใจนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งชอปปิ้งมากมาย เดินเล่นย่านเมืองเก่าย่าน Marienplatz ลานคนเดิน เสาพระแม่มารีทองคำหอนาฬิกาสูง 85 เมตรที่มีตุ๊กตาเกือบเท่าคนจริงเต้นระบำกว่า 32 ตัวและชม Residenz Munchen (ด้านนอก) พระราชวังใหญ่ใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมนี เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ป

ชม“โชว์รูม BMW” นวัตกรรมรุ่นใหม่ของ BWM ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโอลิมปิคสเตเดี้ยมพาร์คและพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ชอปปิ้ง ณ ย่าน Odeonsplatz และ Karlplatz ตามอัธยาศัยเพื่อซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย

ค้างคืน Munich, Germany 

 

10 มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany) - ส่งสนามบิน

วันนี้เป็นสุดท้ายของทริป ช่วงเช้าพาเที่ยวพระราชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenberg Palace) ตั้งอยู่ชานเมืองมิวนิค โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค ใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของสมาชิกราชวงศ์วิทเทลส์บาค ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม ข้างในมีการแสดงภาพวาด งานศิลป์ และเฟอร์นิเจอร์ให้ชมมากมาย และยังมีสวนสวยๆ ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์และเป็ดอยู่ด้านหน้า จากนั้นส่งท่านที่สนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาบิน 3 ชั่วโมงเพื่อเช็คอินที่สนามบินเดินทางกลับกรุงเทพฯ


ราคา

ค่ารถตู้พร้อมคนขับ ราคาวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

1. ค่ารถตู้พร้อมคนขับ (ราคารวมค่าน้ำมัน ทางด่วน โรงแรมและอาหารของคนขับแล้ว)
2. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

1.โรงแรมของท่าน
2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)