อำภา แก้วแสงธรรม (วาวา) : Tour Leader และฝ่ายการตลาด


 

 

อำภา แก้วแสงธรรม (วาวา) 

มัคคุเทศก์และทัวร์ลีดเดอร์มีไลเซ่น  ดูแลฝ่ายการตลาด เป็น Marketing Director ผู้เชี่ยวชาญยุโรปตะวันออก ไกด์เซอร์เบีย ทัวร์เซอร์เบีย และการขอวีซ่าเชงเก้น  รวมถึงรับจองโรงแรม ตั๋วท่องเที่ยว บัตรโดยสารรถไฟ ครบครัน