รายการโทรทัศน์ครู

พาเที่ยวเชค โดยเนตรนภา แก้วแสงธรรม
ออกอากาศใน รายการโทรทัศน์ครู มี 3 ตอน ทางช่อง NBT

 


ตอน 1 กรุงปราก / ปราสาทปราก, Mucha Museum, สะพานชาร์ลส

 

 


ตอน 2 โบสถ์กระดูกและตำนานปราสาทลี้ลับแห่งเชสกี้คลุมลอฟ

 

รักผู้หญิงคนนี้มาตลอด 8-9 ปี จากวันแรกที่รู้จักและเที่ยวด้วยกันที่เชค จนวันนี้ รักนางไม่น้อยลงเลย เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดในสามโลก เป็นเพื่อนที่ทำให้ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ากัลยาณมิตร เป็นแม่ของลูกที่อ่อนโยน น่ารัก มีเมตตา (คำคุณศัพท์ขยายทั้งคำว่าแม่และลูกนะคะ) เป็นคนที่มีอะไรเหมือนฉันหลายเรื่องมาก และเป็นคนที่ฉันรักมาก ที่ไหนในโลกก็ได้ที่มีหริ่น ฉันไปได้ทุกที่ ไม่ต้องคิดเลย!

วีรณา โอฬารรักษ์ธรรม ผู้อำนวยการ/โปรดิวเซอร์