รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศเซอร์เบีย

 

 

บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศเซอร์เบีย

ทำไมต้องใช้บริการเรา

 - เรามีทีมงานคนไทยที่อาศัยอยู่ในเซอร์เบีย จึงเชี่ยวชาญด้านวีซ่าเซอร์เบียและการจัดทัวร์ในเซอร์เบีย

 - เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย สามารถให้คำปรึกษาโดยละเอียดทุกขั้นตอน

 - ช่วยแนะนำวิธียื่นเอกสารอย่างไรให้วีซ่าผ่านและรัดกุมที่สุด

 - ช่วยดำเนินการสมัครวีซ่าทุกขั้นตอน

 - ลดความยุ่งยากของผู้สมัคร เพราะกระบวนการมีดีเทลงานที่ซับซ้อน

 - ช่วยลดความเสี่ยงการถูกปฎิเสธวีซ่า โดยเฉพาะการขอวีซ่าเซอร์เบียครั้งแรกที่จะต้องยื่นเอกสารสมบูรณ์แบบและรัดกุม

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเซอร์เบีย ราคา 14,000 บาท /ต่อท่าน

ราคารวมทุกอย่าง ดังนี้ คือ

 - ค่าสมัครวีซ่าโอนให้สถานทูต

 - ค่าส่ง DHL post โอนให้สถานทูตเพื่อให้ส่งพาสปอร์ตกลับมาที่ไทย

 - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

 - ค่าส่ง DHL post เพื่อส่งพาสปอร์ตไปที่อินโดนีเซีย

 - ใบจองไฟล์ท์บิน ใช้ยื่นวีซ่า (เป็นแค่ใบจอง)

#ไม่มีบริการทำใบจองโรงแรมทุกคืน  ลูกค้าจองเองแล้วส่งไฟล์ใบจองให้บริษัท (ลูกค้าจองที่พักแบบยังไม่จ่ายเงินและแบบสามารถยกเลิกได้)

 

แต่ราคาดังกล่าวไม่รวมดังนี้ : 

 1.ไม่รวมประกันเดินทางใช้ขอวีซ่า หากต้องการให้ซื้อให้ โปรดแจ้ง ราคาประกันเดินทางลูกค้าจ่ายตามจริง ราคาตามแผนประกันที่ลูกค้าเลือก

2. ไม่รวมแปลเอกสาร หากมีแปลค่าบริการหน้าละ 300 บาท  บริษัทจะขอเบิกเงินเพิ่มหากมีแปลเอกสาร

 

 เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า : 

 - การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

 - หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง

 - ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

 - หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 - ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 - ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า

 - ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

 - ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

 - บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า  แต่การจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านและเป็นความรับผิดชอบของท่านในเตรียมเอกสารเพื่อแสดงให้ ตม. ตรวจสอบในการเข้าประเทศ หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.เข้าประเทศปลายทางได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

 Note : รายการเอกสารยื่นวีซ่า บริษัทจะแจ้งข้อมูลหลังจากท่านชำระค่าบริการ

สอบถามเพิ่มเติม : 

โทร. 081-5662214

Line : seeyouagainthailand

คลิกลิงค์แอดไลน์ที่ลิงค์นี้นะคะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

 

บริการทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเซอร์เบีย / บริการรถ-รับส่งสนามบิน

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.seeyouagain-serbia.com/