บริการขอวีซ่าเชงเก้น

 

บริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด ให้บริการทำวีซ่าเชงเก้นโดย วาวา


ค่าบริการทำวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าท่องเที่ยว  ราคา 2,500 บาท/ต่อท่าน

 

 หมายเหตุ : เงื่อนไขการเสนอราคา

 - ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์ 

-  โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูตและการอนุญาตเข้าประเทศเป็นอำนาจของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น 

-  หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง ทางเราจะไม่โอนเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น 

- การเปลี่ยนประเทศทำวีซ่าไม่สามารถทำได้ หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายเงินใหม่

- ระยะเวลารอผลวีซ่า ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าทันการเดินทางหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

- การโอนเงินคือการยืนยันการจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขของการเสนอราคานี้แล้ว

 

 ราคาทำวีซ่าเชงเก้น ไม่รวมดังนี้

1. ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 300 บาท (หากมีแปล ขอเบิกเงินเพิ่มเติมภายหลัง)

2. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าของสถานทูตและของตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า,ค่าจัดส่งพาสปอร์ตกลับคืนทางไปรษณีย์ จ่ายให้ VFS  ลูกค้าสามารถจ่ายเองโดยตรงในวันยื่นวีซ่า

3. ค่าประกันการเดินทางของแต่ละท่าน ซึ่งเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัครวีซ่า ลูกค้าเลือกแพ็คเกจราคาประกันเดินทาง จากนั้นทำการโอนเงินมาเพิ่ม เพื่อให้เราซื้อประกันเดินทางให้ค่ะ 

4. ใบจองโรงแรม สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว ราคาโปรดสอบถาม 

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

 1. ให้ข้อมูลในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

2. จองคิววีซ่าและให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่า

3. ตรวจเอกสารการสมัครวีซ่า

4. กรอกใบสมัครวีซ่า

5. ส่งเอกสารแปลภาษาอังกฤษ 

6. ดำเนินการซื้อประกันการเดินทางให้ลูกค้า (ลูกค้าโอนเงินค่าประกันมาเพิ่ม ราคาตามแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือก) 

7. ดำเนินการพาลูกค้าไปทำวีซ่าในวันทำวีซ่า

8. ไปรับพาสปอร์ตแทนลูกค้าหลังจากสถานทูตแจ้งให้ไปรับพาสปอร์ต

9. ดำเนินการจัดส่งพาสปอร์ตคืนแก่ลูกค้า

 

Contact : 

วาวา บริษัทซี ยู อะเกน จำกัด

email : va.seeyouagain@gmail.com

mobile phone : 063-915-5199

LINE :  แอดไลน์ได้ที่ seeyouagainthailand 

แอดไลน์คลิกลิงค์นี้ค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

 

หากท่านทำวีซ่าเอง เรามีบริการเสริม ดังนี้ คลิก

http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1108

 

ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคโควิด19 สำหรับชาวต่างชาติใช้เข้าไทยเพื่อขอใบ COE

ต้องซื้อแบบไหน?

http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1130#