ต้องซื้อแบบไหน? ประกันสุขภาพเพื่อชาวต่างชาติใช้เข้าไทยช่วงโควิด19 /Health Insurance for Certificate of Entry (COE) to Thailand from Thai company.

การเดินทางของคนต่างชาติเข้าไทยในช่วงโควิด กำหนดให้ยื่นประกันการเดินทางใช้ลงทะเบียนขอรับใบ COE สามารถซื้อและจ่ายเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตได้ที่หน้าเว็บนี้เลยค่ะ

บริการครบวงจร แปลเอกสาร ส่งเอกสารรับรองกงสุลและรับรองสถานทูต

การทำวีซ่าบางประเภท นอกจากต้องแปลเอกสารภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องส่งเอกสารรับรองกงสุล จากนั้นส่งรับรองสถานทูต ต้องทำหลายขั้นตอนแบบนี้ ถ้าไม่อยากยุ่งยากทำเอง ให้เราช่วยคุณสิคะ

บริการขอวีซ่าเชงเก้น

บริการขอวีซ่าเชงเก้น บริการอย่างมืออาชีพ เข้าใจทุกความต้องการของคุณ แปลเอกสาร ดูแลทุกขั้นตอน สบายใจ