วิธีขอวีซ่าเช็ก (วีซ่าเชงเก้น)

ควรรีบดำเนินการเรื่องจอคิววีซ่าแต่เนิ่นๆ หรือให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาล จะแน่นมาก