วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว-วีซ่าเยี่ยมเยียน

วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว-วีซ่าเยี่ยมเยียน จะต้องสมัครกับสถานทูตเซอร์เบียในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียทางอีเมล์ หากวีซ่าผ่านจึงส่งพาสปอร์ตไปที่อินโดนีเซียเพื่อติดสติ๊กเกอร์วีซ่า

บริการครบวงจร แปลเอกสาร ส่งเอกสารรับรองกงสุลและรับรองสถานทูต

การทำวีซ่าบางประเภท นอกจากต้องแปลเอกสารภาษาอังกฤษแล้ว ยังต้องส่งเอกสารรับรองกงสุล จากนั้นส่งรับรองสถานทูต ต้องทำหลายขั้นตอนแบบนี้ ถ้าไม่อยากยุ่งยากทำเอง ให้เราช่วยคุณสิคะ