รับยื่นวีซ่าเซอร์เบีย วีซ่าท่องเที่ยว-วีซ่าเยี่ยมเยียน-วีซ่าธุรกิจ

 

 

 #บริษัทมีทีมงานคนเซอร์เบียที่สามารถช่วยติดต่อโทรประสานงานกับบริษัทคู่ค้าในเซอร์เบียกรณีสมัครวีซ่าธุรกิจ/ ติดต่อแฟน เพื่อน หรือญาติของท่านที่เซอร์เบียกรณีสมัครวีซ่าเยี่ยมเยียน

วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวเซอร์เบีย ถือเป็นวีซ่าระยะสั้น ประเภทวีซ่า C (Tourist Visa )ให้จำนวนวันมากสูงสุดจำนวน 90 วัน (สามารถใช้วีซ่าได้เต็มที่สูงสุด 90 วันในช่วงระยะเวลา 180 วัน)

 

วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย :

 สมัครวีซ่ากับสถานทูตเซอร์เบียในอินโดนีเซีย

 

กระบวนเวลาการพิจารณาวีซ่า :

3-4 สัปดาห์

 

วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าเยี่ยมเยียน (ไปเยี่ยมแฟน เพื่อน ญาติหรือครอบครัว)

 วีซ่าเยี่ยมเยียนเซอร์เบีย ถือเป็นวีซ่าระยะสั้น ประเภทวีซ่า C (Private Visit Visa)ให้จำนวนวันมากสูงสุดจำนวน 90 วัน (สามารถใช้วีซ่าได้เต็มที่สูงสุด 90 วันในช่วงระยะเวลา 180 วัน) ค่าสมัครวีซ่าเยี่ยมเยียน 62 ยูโร

 

บริการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย

 ทำไมต้องใช้บริการเรา? 

 - เรามีทีมงานคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศเซอร์เบีย จึงเชี่ยวชาญการให้บริการวีซ่าและการจัดทัวร์เที่ยวเซอร์เบีย

 - เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย สามารถให้คำปรึกษาโดยละเอียดทุกขั้นตอน

 - ช่วยแนะนำวิธียื่นเอกสารอย่างไรให้วีซ่าผ่านและรัดกุมที่สุด

 - ช่วยดำเนินการสมัครวีซ่าทุกขั้นตอน

 - ลดความยุ่งยากของผู้สมัคร เพราะกระบวนการมีดีเทลงานที่ซับซ้อน

 - ช่วยลดความเสี่ยงการถูกปฎิเสธวีซ่า โดยเฉพาะการขอวีซ่าเซอร์เบียครั้งแรกที่จะต้องยื่นเอกสารสมบูรณ์แบบและรัดกุม

 

 บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ราคา 14,000 บาท /ต่อท่าน ราคารวมทุกอย่าง ดังนี้ คือ

 - ค่าสมัครวีซ่าโอนให้สถานทูต

 - ค่าส่ง DHL post โอนให้สถานทูตเพื่อให้ส่งพาสปอร์ตกลับมาที่ไทย

 - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

 - ค่าส่ง DHL post เพื่อส่งพาสปอร์ตไปที่อินโดนีเซีย

 - ใบจองไฟล์ท์บิน ใช้ยื่นวีซ่า (เป็นแค่ใบจอง)

#ไม่มีบริการทำใบจองที่พักทุกคืนใช้ยื่นวีซ่า ลูกค้าทำจองที่พักแล้วส่งไฟล์ใบจองให้บริษัท (ให้จองแบบยังไม่จ่ายเงินและจองแบบสามารถยกเลิกได้)

 ราคาดังกล่าวไม่รวมดังนี้ : 

 1.ไม่รวมประกันเดินทางใช้ขอวีซ่า หากต้องการให้ซื้อให้ โปรดแจ้ง ราคาประกันเดินทางลูกค้าจ่ายตามจริง ราคาตามแผนประกันที่ลูกค้าเลือก

 2. ไม่รวมแปลเอกสาร ค่าแปลเอกสารหน้าละ 300 บาท หากมีแปลจะขอเบิกเงินเพิ่ม

 

บริการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียน ราคา 16,000 บาท /ต่อท่าน (ไปเยี่ยมแฟน เพื่อน ญาติ หรือครอบครัว)

ราคาดังกล่าว รวมดังนี้ : 

1. ประกันการเดินทางแบบ Worldwide 90 วัน

 2. ค่าสมัครวีซ่า 62 ยูโร โอนให้สถานทูต

 3. ค่าส่ง DHL post โอนให้สถานทูต เพื่อให้สถานทูตส่งพาสปอร์ตกลับมาที่ไทย

 4. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

 5. ค่าส่ง DHL post เพื่อส่งพาสปอร์ตไปที่อินโดนีเซีย

 6. จดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

 7. ใบจองไฟลท์บินใช้ยื่นวีซ่า (เป็นแค่ใบจอง)

 8. รวมแปลเอกสารฟรีทุกใบ หากมีแปล

 

บริการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย วีซ่าธุรกิจ (Visa-C วีซ่าระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน)

วีซ่าเพื่อเดินทางไปเพื่อติดต่อธุรกิจ ติดต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจ ดูงานเทรดแฟร์ ดูงานเอ็กซ์โป เทรนนิ่ง

ค่าบริการ ราคา 18,000 บาท /ต่อท่าน  (ราคายังไม่รวม vat7%)

 ราคาดังกล่าว รวมดังนี้ รวมค่าสมัครวีซ่า 62 ยูโร โอนให้สถานทูต, รวมค่าส่ง DHL post โอนให้สถานทูต เพื่อให้สถานทูตส่งพาสปอร์ตกลับมาที่ไทย,รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ,รวมค่าส่ง DHL post เพื่อส่งพาสปอร์ตไปที่อินโดนีเซีย, รวมใบจองไฟลท์บินใช้ยื่นวีซ่า (เป็นแค่ใบจอง),ประกันการเดินทางครอบคลุมทริป บริษัท MSIG แผน Easy visa plus, รวมแปลเอกสารฟรีทุกใบหากมีแปล  

#ไม่มีบริการทำใบจองที่พักทุกคืนใช้ยื่นวีซ่า ลูกค้าทำจองที่พักแล้วส่งไฟล์ใบจองให้บริษัท (ให้จองแบบยังไม่จ่ายเงินและจองแบบสามารถยกเลิกได้)

 

 เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า : 

 - การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

 - หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง

 - ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

 - หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 - ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 - ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า

 - ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

 - ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

 - บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า  แต่การจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านและเป็นความรับผิดชอบของท่านในเตรียมเอกสารเพื่อแสดงให้ ตม. ตรวจสอบในการเข้าประเทศ หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.เข้าประเทศปลายทางได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

 

Note : รายการเอกสารยื่นวีซ่า บริษัทจะแจ้งข้อมูลหลังจากท่านชำระค่าบริการ

สอบถามเพิ่มเติม

 ติดต่อ คุณอำภา (วา)

 โทร. 063-9155199

Line : seeyouagainthailand

 คลิกลิงค์แอดไลน์ที่ลิงค์นี้นะคะ

 http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

 

บริการทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเซอร์เบีย / บริการรถ-รับส่งสนามบิน

 คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.seeyouagain-serbia.com/

 

 

แฟนต่างชาติ-สามีต่างชาติต้องการย้ายมาอยู่ไทย?

 บริการรับยื่นวีซ่าไทย,  เราเป็นผู้ช่วยทุกเรื่องในการย้ายมาอยู่ไทย โปรดติดต่อเรา

 คลิก http://www.seeyouagain-thailand.com/view.aspx?id=1654

 คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand