วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว-วีซ่าเยี่ยมเยียน

 

วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว

 วีซ่าท่องเที่ยวเซอร์เบีย ถือเป็นวีซ่าระยะสั้น ประเภทวีซ่า C (Tourist Visa )ให้จำนวนวันมากสูงสุดจำนวน 90 วัน (สามารถใช้วีซ่าได้เต็มที่สูงสุด 90 วันในช่วงระยะเวลา 180 วัน)

 

ข้อที่ควรทราบ :

 หากท่านมีวีซ่าอเมริกา,วีซ่าอังกฤษ,วีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุ ประเภท Multiple สามารถใช้เข้าประเทศเซอร์เบียเพื่อท่องเที่ยวได้ (วีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุจะต้องเคยถูกใช้งานวีซ่าไปแล้วและยังมีอายุเหลืออยู่) โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามสถานทูตเซอร์เบียในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งก่อนเดินทาง และจำนวนวันที่อนุญาตให้เข้าประเทศนั้นจะต้องสอบถามสถานทูตเซอร์เบียก่อนเดินทางเช่นกัน

 

วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย :

 สมัครวีซ่าส่งใบสมัครและเอกสารไปที่อีเมล์ของสถานทูตเซอร์เบียในอินโดนีเซีย

 

กระบวนเวลาการพิจารณาวีซ่า :

3-4 สัปดาห์

 

วิธีขอวีซ่าเซอร์เบีย ประเภทวีซ่าเยี่ยมเยียน (ไปเยี่ยมแฟน เพื่อน ญาติหรือครอบครัว)

 วีซ่าเยี่ยมเยียนเซอร์เบีย ถือเป็นวีซ่าระยะสั้น ประเภทวีซ่า C (Private Visit Visa)ให้จำนวนวันมากสูงสุดจำนวน 90 วัน (สามารถใช้วีซ่าได้เต็มที่สูงสุด 90 วันในช่วงระยะเวลา 180 วัน) ค่าสมัครวีซ่าเยี่ยมเยียน 62 ยูโร

 

 วิธีสมัครวีซ่าเยี่ยมเยียนเซอร์เบียและเอกสารการสมัคร

 เอกสารและขั้นตอนเดียวกับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว เพียงแค่ไม่ต้องยื่นใบจองโรงแรม แต่ให้ยื่นใบเชิญจากผู้เชิญในประเทศเซอร์เบีย ที่มีตราประทับรับรองโดยที่ว่าการอำเภอเมืองในท้องที่ของที่อยู่ผู้เชิญ

 

บริการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย วีซ่าท่องเที่ยว-วีซ่าเยี่ยมเยียน

 ทำไมต้องใช้บริการเรา? ทั้งที่ทำเองเหมือนง่ายดาย

 - เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย สามารถให้คำปรึกษาโดยละเอียดทุกขั้นตอน

 - ช่วยแนะนำวิธียื่นเอกสารอย่างไรให้วีซ่าผ่านและรัดกุมที่สุด

 - ช่วยดำเนินการสมัครวีซ่าทุกขั้นตอน

 - ลดความยุ่งยากของผู้สมัคร เพราะกระบวนการเหมือนง่ายที่เพียงส่งอีเมล์สมัคร แต่จริงๆมีดีเทลงานที่ซับซ้อน

 - ช่วยลดความเสี่ยงการถูกปฎิเสธวีซ่า โดยเฉพาะการขอวีซ่าเซอร์เบียครั้งแรกที่จะต้องยื่นเอกสารสมบูรณ์แบบและรัดกุม

 

ค่าบริการทำวีซ่าเซอร์เบีย

 วีซ่าท่องเที่ยว ราคา 12,000 บาท /ต่อท่าน ราคารวมทุกอย่าง ดังนี้ คือ

 - ค่าสมัครวีซ่า 62 ยูโร โอนให้สถานทูต

 - ค่าส่ง DHL post โอนให้สถานทูตเพื่อให้ส่งพาสปอร์ตกลับมาที่ไทย

 - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

 - ค่าส่ง DHL post เพื่อส่งพาสปอร์ตไปที่อินโดนีเซีย

 - ใบจองไฟล์ท์บิน ใช้ยื่นวีซ่า (เป็นแค่ใบจอง)

 แต่ราคาดังกล่าวไม่รวมดังนี้

 1.ไม่รวมประกันเดินทางใช้ขอวีซ่า หากต้องการให้ซื้อให้ โปรดแจ้ง ราคาประกันเดินทางลูกค้าจ่ายตามจริง ราคาตามแผนประกันที่ลูกค้าเลือก

 

 

 วีซ่าเยี่ยมเยียน ราคา 14,000 บาท /ต่อท่าน (ไปเยี่ยมแฟน เพื่อน ญาติ หรือครอบครัว) ราคานี้รวมดังนี้

 1. ประกันการเดินทางแบบ Worldwide 90 วัน

 2. ค่าสมัครวีซ่า 62 ยูโร โอนให้สถานทูต

 3. ค่าส่ง DHL post โอนให้สถานทูต เพื่อให้สถานทูตส่งพาสปอร์ตกลับมาที่ไทย

 4. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

 5. ค่าส่ง DHL post เพื่อส่งพาสปอร์ตไปที่อินโดนีเซีย

 6. จดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

 7. ใบจองไฟลท์บินใช้ยื่นวีซ่า (เป็นแค่ใบจอง)

 

 การให้บริการ :

 1. ให้คำปรึกษาวิธีการสมัครวีซ่า

 2. ท่านส่งเอกสารและพาสปอร์ตของท่านให้แก่เราทางไปรษณีย์ จากนั้นบริษัทจะดำเนินการสมัครวีซ่าให้แก่ท่าน

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเสนอราคา

 - ลูกค้าโปรดส่งเอกสารการสมัครวีซ่าและพาสปอร์ตให้แก่เราทางไปรษณีย์

 - โปรดทราบว่าการพิจารณาวีซ่าเป็นอำนาจของสถานทูตและการอนุมัติเข้าประเทศเป็นอำนาจของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

 - ระยะเวลาการรอผลวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูต

 - ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

 - ยกเลิกทำวีซ๋าเอง ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

-  หากวีซ่าไม่ผ่าน ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 - ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศทำวีซ่าได้ หากมีการเปลี่ยนประเทศ จะต้องจ่ายเงินทำวีซ่าใหม่เท่านั้น

 - การโอนเงินคือการยืนยันสั่งจ้างงานและถือว่ารับทราบเงื่อนไขของการเสนอราคา

 

 

 บริการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย วีซ่าธุรกิจ (Visa-C วีซ่าระยะสั้น)

 วีซ่าเพื่อเดินทางไปเพื่อติดต่อธุรกิจ ติดต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจ ดูงานเทรดแฟร์ ดูงานเอ็กซ์โป

 สำหรับอัตราค่าบริการ โปรดสอบถามเพิ่มเติม

 

 บริการยื่นวีซ่าเซอร์เบีย วีซ่าระยะยาวทุกประเภท (Visa-D วีซ่าระยะยาว)

 วีซ่า D คือ

 - วีซ่าติดตามสามี (ผู้สมัครแต่งงานกับคนเซอร์เบียแล้วต้องการย้ายไปอยู่เซอร์เบีย)

 - วีซ่าทำงาน

 - วีซ่านักเรียน

 อัตราค่าบริการ โปรดสอบถามเพิ่มเติม

 

สอบถามเพิ่มเติม

 ติดต่อ คุณอำภา (วา)

 โทร. 063-9155199

Line : seeyouagainthailand

 คลิกลิงค์แอดไลน์ที่ลิงค์นี้นะคะ

 http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

 

 บริการเสริม สำหรับท่านที่ทำวีซ่าเอง

 หากท่านทำวีซ่าเอง เรามีบริการเสริม ดังนี้ คลิก

 http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1108

 

 ประกันสุขภาพคุ้มครองโรคโควิด19 สำหรับชาวต่างชาติใช้เข้าไทยเพื่อขอใบ COE ต้องซื้อแบบไหน?

 Click Here! http://www.seeyouagain-europe.com/view.aspx?id=1130#

 

 

Credit : ผู้เขียน : อำภา แก้วแสงธรรม

 Text By : Ampha Kaewsaengtham