ใครมีแฟนต่างชาติ ต้องซื้อประกันโควิด19 ก่อนเข้าไทย ลองดูของ #แอกซ่าประกันภัย #สวัสดีไทยแลนด์ คุ้มครองตรงตามที่สถานฑูตไทยกำหนด

+ คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตวรจคนเข้าเมือง รวมถึงคุ้มครองขณะเข้ารับการกักกันตัว 14 วัน + ไม่มีระยะเวลารอคอย + ไม่มีความรับผิดส่วนแรก หมายเหตุ : บริษัทขอปฏิเสธความคุ้มครองสำหรับกลุ่มผู้เดินทางที่ต้องการเข้ามาเพื่อรับการรักษาใดๆก็ตามในประเทศไทย (Decline insured seeking medical treatment in Thailand)

ติดต่อเพิ่มเติม

วิธีทำประกันการเดินทาง ขอวีซ่าเชงเก้น สถานทูตต้องการความคุ้มครอง ค่ารักษา 2,000,000 บาท และลูกทัวร์ SEE YOU AGAIN จะได้รับความคุ้มครองประกันการเดินทางรายปีแบบกลุ่ม กับกรุงไทย แอคซ่า ประกันภัย (AXA Insurance Thailand