รถโค้ชพร้อมคนขับ เที่ยวยุโรปแบบส่วนตัว

1. ที่นั่งนั่งได้ถึง 19 ที่นั่ง และที่นั่งไกด์อีก 1 ที่นั่ง2. เป็นรถใหม่ค่ะ คนขับมีประสบการณ์ ขับสุภาพ พูดอังกฤษได้ 50% ที่เหลือภาษาเขียน ภาษามือ และภาษาเดา3. หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีบริการคอนเทนเนอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม สะดวก4. หลังคาสูง โปร่ง นั