รีวิว พันธ์ทิพย์


กินไม่หรูอยู่กลางๆแต่เดินทางอย่างราชา
โดย คุณ ลูกไม้ลายมือ


[CR]ทัวร์หอยทาก กินไม่หรูอยู่กลางๆแต่เดินทางอย่างราชา พาพ่อแม่ตะลุย ‘ยุโรปตะวันออก’ EP.1


[CR]ทัวร์หอยทาก กินไม่หรูอยู่กลางๆแต่เดินทางอย่างราชา พาพ่อแม่ตะลุย ‘ยุโรปตะวันออก’ EP.2


[CR]ทัวร์หอยทาก กินไม่หรูอยู่กลางๆแต่เดินทางอย่างราชา พาพ่อแม่ตะลุย ‘ยุโรปตะวันออก’ EP.3 (จบ)

 

**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียน

 

ขอบพระคุณ

หริ่นขอขอบพระคุณ คุณคฑาและครอบครัวเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจมาเที่ยวกับเรา และได้เขียนรีวิวอันเป้นประโยชน์แก่ผู้อ่าน อย่างตรงไปตรงมาค่ะ และหวังว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกครั้ง ณ? บ้านของเราที่ยุโรปนะคะ