ประมวลภาพกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประมวลภาพกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ซี ยู อะเกน จำกัด


 

แจกนมให้เด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19

ภาพข่าว จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 เมษายน 2563