ABOUT


สัมผัสยุโรปแบบส่วนตัวอย่างแท้จริง กับผู้นำทัวร์ระดับตำนาน

บริษัท ซียูอะเกน จำกัด (SEE YOU AGAIN CO.,LTD.) โดยความร่วมมือกับ บริษัทโอซีที ทราเวล จำกัด (OCT TRAVEL s.r.o.) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Bainbridge Bay s.r.o. เพื่อขยายไปธุรกิจ START UP นอกเหนือจาก TOUR) ทำให้ทั้งสองบริษัทฝั่งไทยและยุโรป สามารถร่วมกันจัด "ทัวร์ส่วนตัวยุโรป" ให้แก่คนไทยได้อย่างมี power มากขึ้น

SEE YOU AGAIN ก่อตั้งโดยโดย เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา (หริ่น) นักเขียนเรื่องท่องเที่ยว บลอกเกอร์ และนักเดินทางที่ย่ำรอบยุโรปมาแล้วทุกประเทศ ประเทศละหลายสิบรอบ จัดทัวร์ยุโรปแบบส่วนตัวให้คนไทยมานานสิบกว่าปี VIP นับร้อยกรุ๊ป มานานกว่า 17 ปี เป็นคนไทยเจ้าแรกๆ ในยุโรป ได้รับ reviews มากมาย รวมทั้งได้ ต้อนรับสื่อมวลชน ที่มาถ่ายทำรายการ และเขียนเรื่องท่องเที่ยว

จนมาถึงวันนี้นอกจากจะขยายเส้นทางทัวร์ส่วนตัวยุโรปจากเบสที่บ้านในกรุงปราก สาธารณรัฐเชค ในเส้นทางยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย ฮังการี ซึ่งเราเชี่ยวชาญที่สุด ทำมานานสิบกว่าปีแล้ว สู่ทัวร์ส่วนตัวครอบคลุมไปทั่วยุโรป กว่า 100 เส้นทางที่ดีที่สุด ที่คัดสรรแล้วว่าลงตัว  

การทำงานแบบมืออาชีพ เราสามารถบริการทัวร์ส่วนตัวยุโรปได้แบบครบวงจร คือ ออก VOUCHER โรงแรมได้เองทั่วโลก ราคารถบัสราคาส่ง รถตู้พร้อมคนขับในยุโรปทุกเส้นทาง ออกตั๋วเครื่องบิน  voucher ท่องเที่ยว บัตรล่องเรือ รถรับส่งสนามบิน ตั๋วรถไฟจุงฟราวน์ รวมถึงให้บริการขอวีซ่า

เราดูแลท่านตามความต้องการพิเศษ และงบประมาณที่พอใจ ในทุกระดับคลาส ด้วยทีมที่รักการทำงาน มีความจริงใจ และซื่อตรง ทีมงานเราคัดสรรแล้วเท่านั้นว่ามีคุณภาพ Qualified ทั้ง Tour Leader และ Driver 

 

ประวัติส่วนตัว
- เป็นคนไทย เชื้อสายอีสาน - ไหหลำ  จ. อุบลราชธานี
- ปริญญาตรีด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
-ผู้สื่อข่าวพิเศษไทยรัฐประจำกรุงปราก และนักเขียน GHOST WRITER ที่ติดอันดับ BEST SALLER มามากมาย, คอลัมนิสต์ "Stories from Abroad" ปี 2015 นิตยสาร Secret, THAILAND
- ผู้เขียน ปรากในรอยหนาว, 13 ปราสาทเล็กโรแมนติกในสาธารณรัฐเช็ก, ปารีส 0 องศา
- นักเขียนเรื่องท่องเที่ยวที่อาศัยถาวรในกรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก มานานสิบกว่าปี ได้รับสิทธิพำนึกถาวรตลอดชีพ
- ก่อตั้งบริษัททัวร์เพื่อจัดทัวร์ส่วนตัวยุโรปเป็นเจ้าแรก 
- ได้รับการนำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, รายการโทรทัศน์ครู, GMM, รวมถึงนิตยสารเที่ยวรอบโลก และสื่อมวลชน แขก VIP ของรัฐบาล และสถานทูตไทยในยุโรปมากมาย ทำให้เกิดกระแสการเที่ยวยุโรปแบบส่วนตัว จนเป็นทัวร์ระดับตำนาน


จุดเด่นบริการ

- เราเป็นทัวร์ที่มีรถตู้ของเราเอง มีคนรถ และทัวร์ลีดเดอร์ (TOUR LEADER) ที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ให้บริการเชื่อถือได้
- ราคาสมเหตุสมผล
- มี PARTNERS รถบัสที่ดี ควบคุมได้ และบริการดีเหมาะกับคนไทย
- ทำทัวร์มานาน และบริการครอบคลุมทุกอย่าง และเรากำลังขยายงานสู่ภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง


หลักการทำงาน

- ทำงานอย่างมี PASSION ไม่ว่าคุณคือใคร เราพร้อมพาคุณเดินทางในแบบที่คุณต้องการ (PRIVATE TOUR)

- ภายใต้โลกที่หมุนไปไม่หยุด ขอให้การเดินทางของท่าน หยุดไว้ที่ SEE YOU AGAIN เราจะพาท่านเดินทางเที่ยวยุโรปอย่างมีความสุข ด้วยมิตรภาพตลอดเส้นทาง เพื่อให้การเดินทางเป็นการพักผ่อน และมึความสุขอย่างแท้จริง 

- “หลายสิ่งเปลี่ยนไป แต่การเดินทางที่ประทับใจไม่เคยเปลี่ยนแปลง SEE YOU AGAIN คือ เพื่อนเดินทางของท่านตลอดไป”