บริการรถโค้ชพร้อมคนขับให้เช่า ใประเทศโปรตุเกส (Spain) 13-19 ที่นั่ง

บริการรถโค้ชพร้อมคนขับให้เช่า ใประเทศโปรตุเกส (Spain) 13-19 ที่นั่ง

 

รถโค้ช ตั้งแต่ 13-19 ที่นั่ง สำหรับการเดินทางคณะขนาดกลาง ตั้งแต่ 8 ท่าน - 15 ท่าน เดินทางด้วยรถขนาดพอดี มีท้ายใส่ของเยอะ เป็นส่วนตัว คนขับมืออาชีพ และสุภาพ
 
 
1 ราคาประมาณต่อวัน 38,000 บาท (ราคาไม่รวม Vat) กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา

2 เป็นรถใหม่ คนขับมีประสบการณ์ มีไลเซ่น ขับสุภาพ พูดอังกฤษได้ 50% พอสื่อสารขับรถได้ บริการวันละ 11 ชม.

3 หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีพ่วงเทลเลอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

4 หลังคาสูง โปร่ง นั่งสบาย มีแอร์ค่ะ

5 ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ ตู้คอนเทนเนอร์ใส่สัมภาระ โรงแรม และอาหารคนขับ

ทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (แต่ไม่รวมค่า FERRY และ city permit ท่านต้องจ่ายเอง หน้างานตามจริง)

6 ราคาไม่รวมทิป วันละ 40 ยูโร/คณะ หรือตามพอใจ

7 การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออก

แล้ว จ่ายที่เหลือ

8 เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

จองรถได้เลย