เช่ารถโค้ช ขนาด 50 ที่นั่ง ในยุโรป ในเชค ออสเตรีย ฮังการี ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิส

       

เช่ารถโค้ช ขนาด 50 ที่นั่ง ในยุโรป
       ในเชค ออสเตรีย ฮังการี ฝรั่งเศส เยอรมัน และสวิส


       รถโค้ช ขนาด 50 ที่นั่ง สำหรับการเดินทางคณะขนาดกลาง ตั้งแต่ 20 ท่าน - 30 ท่าน เดินทางด้วยรถขนาดพอดี มีท้ายใส่ของเยอะ เป็นส่วนตัว คนขับน่ารัก
       
       
       1   นั่งได้ถึง 49 ที่นั่ง
       
       2   เป็นรถใหม่ นั่งสบาย มีแอร์ค่ะ
       
       3   คนขับมีประสบการณ์ ขับสุภาพ พูดอังกฤษได้พอสมควร ในระดับสื่อสาร
       
       4   ราคารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถ ทั้งน้ำมัน ทางด่วน และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (หากทริปใดมีการขึ้น FERRY ท่านต้องจ่ายเอง) แต่กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคาอีกครั้ง
       
       5   ราคาไม่รวมทิป วันละ 50 ยูโร/คณะ หรือตามพอใจ
       
       6   การจ่ายเงิน วางมัดจำ 20% แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
       
       7   เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริง