รถโค้ชในสวิส พร้อมคนขับ  


ให้บริการเช่ารถโค้ชพร้อมคนขับในสวิส ขนาด 19 ที่นั่ง สำหรับการเดินทางคณะขนาดกลาง
ตั้งแต่ 8 ท่าน - 13 ท่าน เดินทางด้วยรถขนาดพอดี

 1. ราคาประมาณต่อวัน 56,000 บาท นั่งได้ถึง 19 ที่นั่ง และที่นั่งไกด์อีก 1 ที่นั่ง  โปรดส่งโปรแกรมเพื่อตีราคาอีกครั้ง
2. เป็นรถใหม่ คนขับมีประสบการณ์ ขับสุภาพ มีใบขับขี่สาธารณะ และมืออาชีพ ประสบการณ์สูง
3. หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีพ่วงเทลเลอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
4. หลังคาสูง โปร่ง นั่งสบาย มีแอร์
5. ราคารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถ ทั้งน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ โรงแรม และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (หากทริปใดมีการขึ้น FERRY ท่านต้องจ่ายเอง) กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา
6. ราคาไม่รวมทิป วันละ 40 ยูโร/คณะ หรือตามพอใจ
8. การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่เหลือ
9. เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริงค่ะ
10 แพคเกจเสริม เช่น 4G Highspeed WIFI ในรถ ราคา CHF 60 น้ำดื่มบนรถ CHF 1.50/ขวด
11 ทำงานไม่เกินวันละ 12 ชม. เกินกว่านั้น คิด OT ชม. ละ CHF 100