รถโค้ชพร้อมคนขับในอิตาลี Ford Transit 17 ที่นั่ง ให้เช่าในอิตาลี


เช่ารถโค้ชพร้อมคนขับในอิตาลี ขนาด 17 ที่นั่ง สำหรับการเดินทางคณะขนาดกลาง

ตั้งแต่ 8 - 10 ท่าน  เดินทางด้วยรถขนาดพอดี1. ราคาประมาณต่อวัน 40,000 บาท นั่งได้ถึง 16 ที่นั่ง และที่นั่งไกด์อีก 1 ที่นั่ง  โปรดส่งโปรแกรมเพื่อตีราคาอีกครั้ง
2. เป็นรถใหม่ คนขับมีประสบการณ์ ขับสุภาพ มีใบขับขี่สาธารณะ และมืออาชีพ ประสบการณ์สูง
3. หากท่านมีสัมภาระมาก เรามีพ่วงเทลเลอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
4. หลังคาสูง โปร่ง นั่งสบาย มีแอร์
5. ราคารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถ ทั้งน้ำมัน ทางด่วน อาหารคนขับ โรงแรม และอาหารคนขับทั้ง 3 มื้อ ที่จอดรถ (หากทริปใดมีการขึ้น FERRY ท่านต้องจ่ายเอง) กรุณาส่งโปรแกรมเพื่อตีราคา

6. ท่านต้องจ่ายภาษี เข้าเมือง หน้างานเอง

ตัวอย่างค่าภาษีเข้าเมือง เช่น 

ROME € 100.00

NAPLES € 50.00

POMPEI € 30.00

FLORENCE € 20.00 (parking only) หรือเข้าไปจอดใจกลางเมือง + € 300.00 permission

7. ราคาไม่รวมทิป วันละ 40 ยูโร/คณะ หรือตามพอใจ
8. การจ่ายเงิน วางมัดจำครึ่งหนึ่ง แล้วเราจะออกเอกสารเช่ารถ ให้ท่านไปขอวีซ่าได้ เมื่อวีซ่าออกแล้ว จ่ายที่เหลือ
9. เบอร์ติดต่อคนขับ จะส่งให้ 3 วัน ก่อนเดินทางจริงค่ะ