ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (AUT012) ทัวร์ยุโรปกลาง ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เยอรมัน เชค (14 วัน 13 คืน )

       

เต็มอิ่มกับการเที่ยว 5 ประเทศ 14 วัน 13 คืน เส้นทางพาเที่ยวเป็นวงกลม ไม่ย้อนไปย้อนมา มีทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ หลากหลายอารมณ์ ได้แก่ เวียนนา - บูดาเปสต์ - เซนเทนเดอร์ - บราติสลาวา - เบอร์โน - ปราก - คาร์โลวี วารี - เดรสเดน - นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ - มิวนิค - ฟุสเซ่น - นอยชไวน์สไตน์ - อินสบรูก - ซาวซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เชสกีครุมลอฟ - เวียนนา
       
       ทัวร์ส่วนตัวยุโรป ทัวร์ยุโรปกลาง ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เยอรมัน เชค 14 วัน 13 คืน
       Day 1 - เวียนนา (Vienna)
       Day 2 - บูดาเปสต์, ฮังการี (Budapest, Hungary)
       Day 3 - เซนเทนเดอร์, ฮังการี (Szentendre, Hungary)
       Day 4 - บราติสลาวา, สโลวาเกีย - เบอร์โน, เชกเกีย (Bratislava, Slovakia, Brno, Czechia)
       Day 5 - ปราก, เชกเกีย (Prague, Czechia)
       
Day 6 - คาร์โลวี วารี, เชกเกีย (Karlovy Vary, Czechia)
       Day 7 - เดรสเดน, เยอรมัน (Dresden, Germany)
       Day 8 - นูเรมเบิร์เก - โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Nuremberg, Rothenberg ob de Tauber)
       Day 9 - มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany)
       Day 10 - ฟุสเซ่น - นอยชไวน์สไตน์, เยอรมัน (Fussen - Neuschwanstein, Germany)
       Day 11 - อินสบรูก, ออสเตรีย (Innsbruck, Austria)
       Day 12 - ซาวซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์, ออสเตรีย (Salzburg - Hallstatt, Austria)
       Day 13 - เชสกีครุมลอฟ, เชกเกีย (Cesky Krumlov, Czechia)
       Day 14 - สนามบินเวียนนา (Vienna Airport)

 


       1 เวียนนา, ออสเตรีย (Vienna, Austria)
       07.15 เรารอรับท่านที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (Vienna International Airport)
       จากนั้นนำท่านชอปปิ้งเอ้าท์เล็ตชานกรุงเวียนนา Designer Outlet Parndorf มีสินค้าแบรนด์เนมลดราคาให้เลือก เช่น Prada, Gucci, Amarni เป็นต้น รับประทานอาหาร ณ เอ้าท์เล็ต
       
       จากนั้นพาท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย กรุงเวียนนาเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี ในแง่สมัยใหม่ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกจากการโหวต เพราะวางผังอย่างดี มีสวนสาธารณะ ศิลปะ ความบันเทิง ครบ เวียนนาเป็นเมืองศิลปะแบบคลาสสิค บ้านเรือนสะอาด น่าอยู่น่าชม ที่ซึ่งศิลปะผสมผสานอย่างลงตัวกับความทันสมัย
       ท่านจะได้ชมพระราชวังเชินน์บรุนน์ (Schonbrunn Palace) จำนวน 20 ห้อง และเดินเล่นสวนของวังที่ออกแบบอย่างลงตัว รับประทานอาหารเที่ยง ณ ตลาดนัดเก่าแก่ของเมือง Naschmarkt มีอาหารนานาชาติมากมายให้ลิ้มลอง ของพื้นเมือง และผักผลไม้
       จากนั้นเดินทางสู่ใจกลางเวียนนา หน้าพระลาน พระราชวังฮับบวร์ก (Hofburg Palace) ที่ตั้งของมหาวิหารนักบุญสเตฟาน ถนนชอปปิ้งคาร์ทเนอร์ (Karntner Strasse) ที่ตั้งของร้านค้ามากมาย เสื้อผ้า ของที่ระลึกทันสมัย และถนนสายแบรนด์เนม ชมศาลาว่าการกรุงเวียนนาในแบบกอธิค โรงละคร และรัฐสภา
       
       ค้างคืน เวียนนา ตัวอย่างโรงแรม Best Western Plus Amedia ****

 


       
       2 บูดาเปสต์, ฮังการี (Budapest, Hungary)
       
       วันนี้เดินทางไปเที่ยวสู่กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก็มาถึงเมืองบูดาเปสต์ที่เพชรน้ำงามในฝั่งยุโรปตะวันออก พาท่านชม Castle Hill อันเป็นตั้งของปราสาทบูดา (Buda Castle) และป้อมปราการชาวประมง (Fishermen's Bastion) เป็นจุดที่ชมวิวเมืองงดงามตราตรึงที่สุด และมีวัง พิพิธภัณฑ์เรียงรายมากมายให้เดินเล่น
       
       จากนั้นพาไปชอปปิ้ง ณ เมืองใหม่ จากนั้นนั่งรถชมรัฐสภาอันสวยงาม (Hungarian Parliament Building) เป็นรัฐสภาสไตล์กอธิคตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ได้ชื่อว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก
       
       พาชมอนุสรณ์สถาน “จตุรัสฮีโร่แสควร์” (Hero Square) เดินไปยังถนนหรูหราสายหน้าโอเปร่า ที่ตั้งร้านแบรนด์เนมประจำเมือง หากท่านต้องการเล่นน้ำที่ Szechenyi Thermal Bath กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วย
       
       ค้างคืน บูดาเปสต์ ตัวอย่างโรงแรม Royal Park ****
       
       


       
       3 เซนเทนเดอร์, ฮังการี (Szentendre, Hungary)
       
       วันนี้ไปเที่ยวเมืองเซนเทนเดอร์ (Szentendre) ที่อยู่ใกล้ ๆ กับเมืองบูดาเปสต์ ห่างออกไปเพียง 22 กิโลเมตรเท่านั้น ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Skanzen Open Air Museum เป็นการจำลองวิถีชีวิตชาวบ้านจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วฮังการีมาไว้ในที่เดียว เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปะ แนวคิด และวัฒนธรรม มีตัวอย่างบ้านและโบสถ์ไว้ด้วย
       
       เดินเที่ยวชมย่านดาวน์ทาวน์ใจกลางเมืองเซนเทนเดอร์ ชม Main Square ที่เต็มไปด้วยคาเฟ่เล็ก ๆ ที่น่านั่งชมผู้คนที่เดินผ่านไปมา ชม Templom Square หรือจัตุรัสวัด เป็นศูนย์กลางของเมืองในยุคกลางและเป็นจุดชมวิวที่ดี
       
       ค้างคืน บูดาเปสต์, ฮังการี ตัวอย่างโรงแรม Royal Park ****
       
       
       


       4 บราติสลาวา, สโลวาเกีย - เบอร์โน, เชกเกีย (Bratislava, Slovakia - Brno, Czechia)
       
       วันนี้ออกเดินทางไปเที่ยวเมืองบราติสลาวา (Bratislava) ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) ระยะทาง 201 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง พาชม Radio and Television Slovakia เป็นรูปทรงพีระมิดหัวกลับ ชั้นล่างมีให้เดินชมเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุเล็กน้อย ด้านหน้ามีลานกว้างเป็นเหมือนสวนสาธารณะเก่า ตึก Slovak Radio ถูกสร้างในสไตล์ Socialist สมัยที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์เช็กโกสโลวาเกียอยู่ ถูกลงชื่อไว้ในนิตรสาร The Telegraph ว่าเป็น 30 ตึกที่น่าเกลียดที่สุดในโลก
       
       ชมพระราชวัง Presidential Palace เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ Rococo จาก ค.ศ. 1760 ใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีสโลวาเกีย จึงถูกเรียกเป็น White House ของสโลวาเกีย Presidential Palace ถูกใช้เป็นที่จัดงานรื่นเริงต่างๆของราชวงศ์ฮับส์บวกในอดีต
       
       พาชม Blue Church หรือ Church of St.Elisabeth เป็นคริสต์นิกายคาธอลิกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1913 ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ทนูโว สร้างโดยสถาปนิกชาวฮังกาเรียนชื่อ Odon Lechner เพื่อเป็นเกียรติแด่เจ้าหญิง Elisabeth ลูกสาวของ King Andrew II แห่งฮังการี ชมโรงละครแห่งชาติ Slovak National Theatre สร้างในสไตล์นีโอเรเนซองส์ และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 จัดแสดงโอเปร่าชื่อดังหลายเรื่อง จอร์จ บุช ก็เคยมากล่าวสุนทรพจน์ที่นี่ในปี ค.ศ.2005 ด้วย
       
       ชมสะพาน Most Apollo สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ.2002 - 2005 นี่เองนับว่ายังใหม่อยู่ ซึ่งได้รับรางวัลสูงสุดของ OPAL award ทางด้านวิศวกรรมโยธาในปี ค.ศ. 2006 ด้วย ชม Old Town Hall
       
       ชมโบสถ์ St.Matin's Cathedral มีอายุกว่า 700 ปี และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในบราติสลาวา เนื่องจากเป็นที่สถาปนาพระราชาและพระราชินีของฮังการีมาแล้วถึง 11 พระองค์ รวมถึง Maria Theresa แห่งออสเตรีย โดยโบสถ์แห่งนี้จะอยู่ใกล้กับสะพาน Most SNP ที่มีรูปทรงเหมือนจานบิน UFO อยู่ด้านบนเป็นแลนด์มาร์คอันโดดเด่นโดยเปิดเป็นภัตตราคารที่สามารถชมวิวได้ 360 องศา ชมปราสาท Bratislava Castle
       
       จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเบอร์โน (Brno) ระยะทาง 131 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง เบอร์โนเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของของประเทศเชกเกียรองจากกรุงปราก และยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย เมืองนี้นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่นมากนักและมีความสวยงาม พาชม Freedom Square เขตเมืองเก่า ชมโบสถ์ Cathedral of St. Peter and Paul, Bishop Palace ชมปราสาท Spilberk Castle ซึ่งท่านสามารถชมวิวเมืองเบอร์โนจาก Spilberk Castle นี้ได้ ชม Luzanky park เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเช็ก และเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเบอร์โนอีกด้วย
       
       ค้างคืน เบอร์โน, เชกเกีย ตัวอย่างโรงแรม Grand Brno ****
       
       


       5 ปราก, เชกเกีย (Prague, Czechia)
       
       ออกเดินทางสู่กรุงปราก (Prague หรือ Praha) ด้วยระยะทาง 206 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที กรุงปราก (Prague) เป็นเมืองหลวงของประเทศเชกเกีย ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งยุโรป” ถือเป็นเมืองเก่าที่โรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของโลก พาเที่ยวชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหาร พระราชวัง โบสถ์ รวมถึงถนน Golden Lane ที่ตั้งของบ้านหลังเล็กๆ หลากสีสันที่ทรงเสน่ห์มาแต่โบราณ
       - เดินเที่ยว “จตุรัสเมืองเก่า” (Old Town Square) ชมนาฬิกาดาราศาสตร์อายุกว่า 600 ปี - สะพานชาร์ลที่ทอดผ่านแม่น้ำวัตตาวา แลนด์มาร์คที่ตราตรึงใจทุกคู่รัก
       - ชมวิวพาโนราม่า ณ Strahov Monastery และ Mala strana และเดินเชื่อมต่อพาเที่ยว PETRIN TOWER ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สวยงามของเมือง
       - พาชมพระราชวัง Troja Palace ซึ่งเป็นพระราชวังแบบบาโร้คที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงปราก
       - Wallenstein Palace ชมสวนที่งดงาม และเป็นที่ตั้งของรับสภาเชค
       
       ค้างคืน ปราก, เชกเกีย ตัวอย่างโรงแรม Hotel Belvedere ****
       
       


       
       6 คาร์โลวี วารี, เชกเกีย (Karlovy Vary, Czechia)
       
       วันนี้ พาท่านไปเที่ยวชมเมือง คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) (127 กิโลเมตร เดินทาง 2 ชั่วโมง) เมืองคาร์โลวี วารี เป็นเมืองสปา น้ำแร่ ชื่อดังของประเทศเช็กเกีย น้ำแร่จากเมืองนี้ถือเป็นยาวิเศษที่ในอดีต ผู้คนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศ เพื่อมาดื่มกินรักษาโรค เมืองนี้สวยเมื่อมองจากที่สูง เพราะบ้านเรือนจะแปะติดอยู่กับไหล่เขา
       เมืองนี้เป็นเมืองบำบัดสุขภาพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คนดังทั่วโลกต่างเดินทางมาดื่มน้ำแร่ที่นี่ ชื่อเสียงของเมืองนี้ยังรวมถึง เทศกาลหนังระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสามของเช็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงปราก ราว 127 กม.
       
       ตัวเมืองออกแบบให้เป็นเมืองเพื่อสุขภาพ จึงมีสวยสาธารณะ และบรรยากาศผ่อนคลาย และสวยงาม มีแม่น้ำเทมป้าตัดใจกลางเมือง เหมาะแก่การเดินเล่นชิลล์ ร้านชอปปิ้งน่าชม และมีความสดชื่นจากต้นไม้ หุบเขา รายรอบ ผู้คนแต่งตัวดี และนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวนมาก
       
       เมืองเล็กๆ แห่งนี้มีจุดน้ำแร่ธรรมชาติร้อน 13 จุด นำท่านชิมน้ำแร่ธรรมชาติทั่วบริเวณ น้ำพุนี้ดีต่อสุขภาพ ได้ชื่อว่าเป็น “ของขวัญจากธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้” รสชาติค่อนข้างแปลกเผื่อนมาก มีแก้วเซรามิคแบบมีปากจงอยสำหรับดื่มเฉพาะซึ่งกลายเป็นของที่ระลึก
       
       ค้างคืน คาร์โลวี วารี ตัวอย่างโรงแรม Spa Thermal ****
       
       


       7 เดรสเดน, เยอรมัน (Dresden, Germany)
       
       วันนี้ออกเดินทางเข้าสู่ประเทศเยอรมันไปยังเมืองสวย เดรสเดน (Dresden) ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที เดรสเดน เป็นเมืองหลวงของรัฐแซกโซนี่ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และโคโลญ เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า ฟลอเรนซ์เหนือ หรือ ฟลอเรนซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบอ ถือเป็นเมืองสวยติดอันดับต้น ๆ ในยุโรปด้วยภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่งดงาม หลายคนบอกว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดของเยอรมัน
       
       พาท่านชมโบสถ์ Dresden Frauenkirche ที่เก่าแก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ที่หน้าโบสถ์มีรูปปั้นมาร์ติน ลูเธอร์ เป็นโบสถ์โปรเตสแตนท์สไตล์บาโรคที่อลังการที่สุดของเยอรมนี
       
       เดินเลาะกำแพง Procession of Princes ซึ่งบนกำแพงแสดงภาพประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบอันใหญ่โตที่สุดในโลก เรื่องราวบนกำแพงเสนอความเป็นมาของผู้ปกครองราชวงศ์ทรงม้าในขบวน ชมจัตุรัส Theaterplatz ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวง Hofkirche (Court Church) และวิหารกางเขนศักดิ์สิทธิ์ Kreuzkirche พาชมจุดชมวิว Bruhl's Terrace ริมแม่น้ำเอลเบอ
       พาชมพิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง Verkehrsmuseum (Dresden Transport Museum)
       
       ค้างคืน เดรสเดน ตัวอย่างโรงแรม Wyndham Garden Dresden ****
       
       


       
       8 นูเรมเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ (Nuremberg - Rothenberg ob de Tauber)
       
       วันนี้ออกเดินทางไปเที่ยวยังเมืองน่ารัก นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ระยะทาง 322 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 15 นาที โดยประมาณ นูเรมเบิร์ก อดีตเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการ ชมวิวของตัวเมืองที่มีปราสาทจักรพรรดิอันโดดเด่น พาท่านเดินเที่ยวเล่นย่าน Old Town ที่มีอายุยาวนาน มีหลักฐานการบันทึกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1300 โดยมีกำแพงเมืองความยาวกว่า 5 กิโลเมตรรอบล้อมตัวเมืองเก่าไว้ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายจุด พาชม Hauptmarkt (Market Square) มี Der Schoene Brunnen (Schoner Brunnen) หรือ Beautiful fountain อยู่ และใกล้กันมีโบสถ์ Frauenkirche จากนั้นพาชม Nuremberg Castle และ City wall
       
       ช่วงบ่ายพาท่านไปเที่ยวเมืองเล็กน่ารักและโรแมนติกอีกเมือง คือ Rothenburg ob der Tauber ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที เมือง โรเธนเบิร์ก (Rothenburg) ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ เทาเบอร์ (Tauber) ทางตอนเหนือของรัฐ บาวาเรีย (Bavaria) ทางทิศตะวันตกของนูเรมเบิร์กเป็นเมืองโบราณตั้งแต่ยุคอัศวินเรืองอำนาจที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดี เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ตัวเมืองล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่า ให้ความรู้สึกเก่าแก่เหมือนกลับเข้าไปอยู่ในอดีต เดินเล่นย่านจัตุรัส Marktplatz ที่มีศาลว่าการเมืองตั้งอยู่ (Town Hall) แวะชมโบสถ์ St. Jacob Church ที่อยู่ใกล้กัน ชมสวน Burggarten (Castle Garden) ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คยอดฮิตประจำเมืองบริเวณ Plonlein หรือ Little Square
       
       ค้างคืน โรเธนเบิร์ก ออบ เดอ เทาเบอร์ ตัวอย่างโรงแรม Reichs-Kuechenmeister ****


       
       
       
       9 มิวนิค, เยอรมัน (Munich, Germany)
       
       บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางไปเที่ยวเมืองมิวนิค (Munich) ด้วยระยะทาง 255 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง มิวนิคนับเป็นเมืองร่ำรวยที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมัน และเป็นเมืองศูนย์กลางผลิตรถ BMW และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) หนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป เมืองแห่งเทศกาลเบียร์และคอบอล เป็นเมืองชอปปิ้งถูกใจนักท่องเที่ยว มีแหล่งชอปปิ้งมากมาย และสีสันแห่งเมืองเศรษฐกิจ
       
       พาเดินเล่นเมืองเก่าย่าน Marienplatz ลานคนเดิน เสาพระแม่มารีทองคำ หอนาฬิกาสูง 85 เมตร ที่มีตุ๊กตาเกือบเท่าคนจริงเต้นระบำกว่า 32 ตัว และ มิวนิคเรสซิเด้นท์ Munich Residenz (ด้านนอก)
       
       ค้างคืน มิวนิค ตัวอย่างโรงแรม Victor's Residenz-Hotel Muenchen ****
       
       


       
       10 ฟุสเซ่น - นอยช์ชไวน์สไตน์, เยอรมัน (Fussen- Neuschwanstein, Germany)
       
       บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น นำท่านออกเดินทางระยะทาง 122 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที สู่เมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อฟุสเซ่น (Fussen) ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการเที่ยวแคว้นบาวาเรีย เมื่อไปถึงพาเดินเที่ยวเมืองฟุสเซ่น จากนั้น นำท่านไปชมปราสาทนอยชไวน์สไตน์ (Neuschwanstein Castle) ปราสาทต้นแบบของดิสนีย์แลนด์ที่ดังที่สุดของเยอรมันนี สร้างโดยคิงส์ ลุดวิด ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ต้องขี่ม้า เดิน หรือนั่งรถบัสขึ้นไป ให้บรรยากาศเหมือนกลับไปสู่ยุคโบราณ ด้านบนปราสาทเห็นวิวทิวทัศน์สุดลูกลูกตา ชมด้านในปราสาท ซึ่งสร้างอย่างอลังการ
       
       ค้างคืน ฟุสเซ่น ตัวอย่างโรงแรม Vienna House Easy ****
       
       


       
       11 อินสบรูก, ออสเตรีย (Innsbruck, Austria)
       
       วันนี้ออกเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ไปเที่ยวเมืองอินสบรูก (Innsbruck) ประเทศออสเตรีย เมือง อินสบรูก เป็นสวรรค์ของนักสกี รอบๆ เมืองถูกโอบกอดด้วยเทือกเขาแอลป์ 360 องศา มีแม่น้ำอินน์ Inn ผ่านรอบๆ เมือง ทำให้มีบรรยากาศอลังการ เพราะภูเขาใหญ่มาก จนบ้านเมืองเล็กไปเลย และมีน้ำใสสดชื่นไหลผ่าน ผังเมืองเรียบร้อย สะอาดน่าอยู่ พาชมวิวพาโนราม่า ของเมือง ณ เคเบิ้ล NORDKETTENBAHNEN หากต้องการ
       
       จากนั้นชมเมืองเก่า ถนนมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ (Maria-Theresien- Strasse) และถนนแฮร์ซอก ฟริดริช ซตราสเซอ (Herzog-Friedrich-Strasse) ชมอาคารสไตล์บารอคที่แสนงดงาม และจุดเด่นของเมืองนี้คือ บ้านหลังคาทองคำที่มีชื่อเสียง (Golden Roof) อาคารเก่าแก่ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรล เวลาเสด็จเพื่อมาประทับชมการแสดงของชาวเมือง หลังคาเป็นสีทองเหลืองเพราะทำจากแผ่นทองแดงที่ชุบทองให้สมพระเกียรตินั่นเอง
       อิสระให้ชอปปิ้งตามอัธยาศัย
       
       หรือชมพิพิธภัณฑ์ เช่น FERDINANDEUM TYROLEAN STATE MUSEUM / Stadtmuseum / ARSENAL MUSEUM / หรือปราสาท Ambras Castle
       
       หากต้องการพาชม คริสตอลสวารอฟสกี้ Swarovski Crystal Worlds, ที่เมือง Wattens ที่อยู่ห่างออกไป 20 กม. สามารถจัดให้ได้ เพราะคริสตอลชื่อดังของโลกกำเนิดที่เมืองนี้


       ค้างคืน อินสบรูก ตัวอย่างโรงแรม Alphotel ****
       
       


       
       12 ซาวซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์, ออสเตรีย (Salzburg - Hallstatt, Austria)
       
       บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางไปเมืองซาวซ์บูร์ก (Salzburg) ซึ่งอยู่ห่างออกไป 2 ชั่วโมงเศษ ระยะทาง 186 กิโลเมตร เพื่อตามรอยภาพยนตร์เพลง ซาวน์ ออฟ มิวสิค พาชมสวนมิราเบลล์ (Mirabell Garden) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพลง และเห็นวิวเมืองสุดอลังการ เดินไปตามสะพานข้ามแม่น้ำซาลซัคที่มีสีเขียว เพราะมีแร่ธาตุเกลืออยู่มาก และเป็นที่มาของชื่อเมือง ซาวซ์บูร์ก ที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าเกลือในอดีตนั่นเอง
       
       พาท่านเดินไปบนถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) ที่มีป้ายชื่อร้านเป็นเหล็กดัดวิจิตรบรรจง ชมบ้านเกิดของโมสาร์ตคีตกวีก้องโลก ณ บ้านเลขที่ 9 บนถนนสายนี้ ของน่าชอปปิ้งของเมืองนี้ คือ ชอคโลแลตโมสาร์ต
       
       จากนั้น ออกเดินทางไปสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย (Austria) โดยเมืองฮัลล์สตัทท์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ (Lake Hallstatt) หรือฮัลล์สตัทท์เทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย
       
       สำหรับความโดดเด่นของเมืองนั้น สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน ปัจจุบันเมืองฮัลล์สตัทท์ และเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุทได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 พาเที่ยวเดินเล่นเมือง Hallstatt ชมโบสถ์ และถ่ายรูป ณ จุดยอดฮิต
       
       หากต้องการ พาเข้าชมเหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ที่ชันมาก และแล่นเร็วมาก เพื่อไปยังเหมืองเกลือที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 838 เมตร หรือเลือกขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยังจุดชมวิวชมธรรมชาติจากมุมสูง (5 fingers) ด้านบนวิวสวยงามอลังการมาก
       
       ค้างคืน ฮัลล์สตัทท์ ตัวอย่างโรงแรม Haus Am See ***
       
       
       


       13 เชสกีครุมลอฟ, เชกเกีย (Cesky Krumlov, Czechia)
       
       วันนี้ออกเดินทางไปเมืองเชสกีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศเชกเกีย ด้วยระยะทาง 209 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงครึ่ง เชสกีครุมลอฟ เมืองเล็กมรดกโลก ถือเป็นเมืองน่ารักที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ที่เป็นชื่นชอบของนักเดินทางไทยตลอดกาล ด้วยความน่าเอ็นดูของบ้านเรือนเล็กๆ แบบโบราณ สีสันฉูดฉาด มีแม่น้ำวัตตาวาโอบกอดไว้วงกลม และปราสาทตั้งตระหง่านอยู่จะจุดสูงสุดของเมือง ทำให้รู้สึกเหมือนพลัดยุคเข้าไปสู่เมืองเทพนิยายแห่งอัศวิน ตัวเมืองมีความเป็นมากว่า 300 ปี โดยราชวงศ์กุหลาบ หรือ ROZMBERKS ก่อนจะถูกเปลี่ยนมือมาอยู่มือ Eggenburg ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ทำเบียร์ในชื่ออีเกนเบิร์กขายในปัจจุบัน และมีโรงบ่มเบียร์ตั้งอยู่ ณ เมืองนี้ และที่ไม่ควรพลาดคือ อาหารพื้นเมืองที่เมืองนี้อร่อยแทบทุกร้าน โดยเฉพาะพวกปิ้งๆ ย่างๆ และขาหมูแบบเช็ค อย่าลืมสั่งเบียร์อีเกนเบิร์ก! ชมปราสาทครุมลอฟ (Castle Tour) ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่องเรือน เดินชมจตุรัสกลางเมือง และร้านค้าน่าชอปปิ้งมากมาย ชอปปิ้งอิสระ เดินชิลล์รอบเมือง และรับประทานอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ
       
       ค้างคืน เชสกีครุมลอฟ ตัวอย่างโรงแรม Hotel Gold ****
       
       
       
       14 เวียนนา - สนามบินเวียนนา (Vienna - Vienna Airport)
       
       วันนี้ไม่มีทัวร์ นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา (Vienna Airport) ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ หากเที่ยวบินของท่านเป็นตอนกลางคืน วันนี้สามารถเที่ยวเมืองเวียนนาต่อได้อีกเล็กน้อย แวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้านที่เวียนนา
       
       
       
       ราคา
       

ค่ารถตู้พร้อมคนขับ ราคาวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

1. ค่ารถตู้พร้อมคนขับ (ราคารวมค่าน้ำมัน ทางด่วน โรงแรมและอาหารของคนขับแล้ว)
       2. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

1.โรงแรมของท่าน
       2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
       3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
       4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
       5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
       6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน
       

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)