วิธีดูวีซ่าเชงเก้น เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่เกินกำหนด

 

วิธีดูวีซ่าเชงเก้น เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่เกินกำหนด

       หลายท่านที่อ่านหน้าวีซ่าเชงเก้นไม่เป็น ทำให้มีปัญหาซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับไทยผิดพลาด บทความนี้จึงเป็นตัวอย่างของวิธีการอ่านหน้าวีซ่าเชงเก้น เพื่อป้องกันปัญหาการอยู่เกินวีซ่าที่คุณได้รับ