การนำเงินเข้า-ออกสหภาพยุโรป หรือ EU

 

 

บทความโดย : วาวา ซี ยู อะเกน

 

กฎการนำเงินเข้า-ออกประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป หรือ สหภาพยุโรป EU

การถือเงินสดทุกสกุลเงิน รวมไปถึง เช็ค, ตั๋วแลกเงิน, ไปรษณีย์ธนาณัติ, หุ้นตราสาร, ทองคำ, ทองคำขาว, เงิน(เครื่องเงิน), อัญมณียังไม่ได้เจียรนัย หรืออื่นๆ  รวมกันทั้งหมดแล้วมีมูลค่า 10,000 ยูโรขึ้นไป คุณจะต้องแจ้งแก่ศุลกากรหรือหน่วยงาน ณ จุดเข้า-ออก ของประเทศสมาชิก

 

ต้องทำอย่างไร หากคุณครอบครองสิ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด?

คุณแจ้งแก่ศุลกากรหรือหน่วยงาน ณ จุดเข้า-ออก ของประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป

 

หากไม่แจ้งหรือแจ้งเท็จ  คุณจะมีความผิดอย่างไร?

คุณอาจถูกปรับ

คุณถูกอายัดเงิน

คุณต้องโทษถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศสมาชิก

 

 

ที่มาข้อมูล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่องระเบียบการนำเงินเข้า-ออกจากสหภาพยุโรป (EU)