แนะนำเว็บไซต์ช่วยคำนวณนับวันใช้วีซ่าเชงเก้น

 

แนะนำเว็บไซต์ช่วยคำนวณจำนวนวันคงเหลือในเชงเก้น

สำหรับวีซ่าเชงเก้น วีซ่า C ระยะสั้น

 

 

 

 บทความโดย : วาวา ซี ยู อะเกนแนะนำเว็บไซต์ช่วยนับวันใช้วีซ่านับวันคงเหลือ สำหรับผู้ใช้วีซ่าเชงเก้นวีซ่า C-ระยะสั้น หากกลัวอยู่เกินกำหนดวีซ่าที่ได้รับ วิธีคำนวณใช้วีซ่า 90วัน/ในช่วง180วัน :หากคุณถือวีซ่าเชงเก้น ประเภทวีซ่า C - วีซ่าระยะสั้น แล้วกังวลว่าจะใช้วีซ่าจำนวนวันเกินกว่าที่คุณได้รับวีซ่า คือ ต้องการคำนวณการใช้วีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple 90 วันในช่วง 180 วัน ขอแนะนำให้ใช้เว็บไซต์นี้ช่วยคำนวณจำนวนวันคงเหลือ โดยกรอกวันที่เดินทางในอดีตที่เคยเข้าพื้นที่เชงเก้น จากนั้นจะได้รับผลคำนวณที่ถูกต้องเว็บไซต์ช่วยคำนวณจำนวนวันเดินทางคงเหลือภายใต้วีซ่าเชงเก้น วีซ่า C ระยะสั้น :

คลิกลิงค์ :
https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en

หมายเหตุ : เครื่องคิดเลขเป็นเพียงเครื่องมือช่วยเหลือเท่านั้น

แต่ไม่ถือเป็นสิทธิที่จะอยู่เพื่อระยะเวลาอันเป็นผลมาจากการคำนวณบริการรับยื่นวีซ่าเชงเก้น สอบถามเพิ่มเติม : คุณวา

Line คลิกเพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

ไลน์ไอดี : seeyouagainthailand