การจองทัวร์ New Normal

จองโรงแรมผ่าน booking.com

 

 

การจองทัวร์ New Normal

1. จองตั๋วแบบรายปี ยกเลิกตั๋วได้ แม้จะเสีย refund

2. ทำประกันแบบ ถ้าต้องยกเลิกการเดินทาง มีค่าชดเชย

3. ทำประกัน แบบ รักษาโควิด ระหว่างทริปได้

4. แนะนำให้จองทุกอย่างแบบยกเลิกได้หมด

5. จองโรงแรม แบบยกเลิกได้ ก่อน 1 วัน ล่วงหน้า กรณีข้ามผ่านแดนไม่ได้ เพราะติดโควิด

6. จองตั๋วจุงเฟรา ควรจองแบบยกเลิกได้

 

เช่ารถขับเองในยุโรป ควรจองแบบยกเลิกได้

เช่ารถขับเองในยุโรป ควรจองแบบยกเลิกได้

 

จองทัวร์ในยุโรป ควรจองแบบยกเลิกได้

จองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ บัส ในยุโรป ควรจองแบบยกเลิกได้

 

ควรซื้อประกัน ที่มีชดเชย หากต้องยกเลิกทริป หรือลดวันเดินทาง

 

จองรถไฟยุโรป แบบ B2B 

https://www.railtoureurope.com/B2B/

 

จองโรงแรมวัน Black Friday Booking.com

https://tp.media/r?marker=261199&trs=33185&p=2076&u=https%3A%2F%2Fbooking.com

 

จองกรุ๊ปเอ้าท์เล็ตทั่วโลก

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/group-bookings-and-events/make-a-booking?_ga=2.157454586.1517835363.1638065159-175831446.1638065159

ตารางรถไฟสวิส

https://switzerlandtravelcentre.com/en/che/timetables-and-information

จองเรือลูเซิร์น

https://www.lakelucerne.ch/en/your-cruise-experience/timetable-fares/prices/

ซื้อ Swiss Coupon

https://pm.flonsolutions.com/FlonStore/org/STC/PSCP22/getCoupons.php

 

จองโรงแรมผ่าน Hotels.com

https://c112.travelpayouts.com/click?shmarker=261199&promo_id=3358&source_type=link&type=click&trs=33185

 

" target="_blank">จองทัวร์ต่างๆ ระหว่างวัน

 

 

 

  125*125