ออสเตรีย ข้อกำหนดเรื่องวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว

ออสเตรีย ข้อกำหนดเรื่องวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยว  • ต้องแสดงการตรวจโควิดแบบ RT-PCR / NAAT Test  ไม่เกินกว่า 72 ชม. ก่อนเดินทางเข้าออสเตรีย
  • ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ได้รับการยกเว้นในการลงทะเบียนล่วงหน้า การเทสต์โควิด และการกักตัว โดยต้องมีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน 
  • ปัจจุบันออสเตรียยอมรับวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจาก EMA หรือผ่านขั้นตอนการประเมินของ WHO ได้สำเร็จ
  • ใบรับรองวัคซีน ต้องมีอายุไม่มากกว่า 360 วัน 
  • คนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง หรือสาม (สำหรับวัคซีนที่ต้องใช้สองโด๊ส) รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน สามารถแสดงเอกสารว่าได้รับวัคซีนแล้ว 1 โดส ใบรับรองต้องมีอายุมากกว่า 22 วัน และไม่มากกว่า 270 วัน จากการฉีดวัคซีน
  • โดยวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ 3 ต้องฉีดมาแล้ว ไม่มากกว่า 360 วัน
  • และวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ต้องฉีดมาแล้ว อย่างน้อย 14 วัน 
  • และความห่าง ระหว่างวัคซีนเข็ม 2 และ 3 ต้องห่างกันอย่างน้อย 120 วัน
  • บุคคลที่มีอายุมากกว่า 12 ปีต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ จึงจะได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้านได้
  • ภายใต้กฎ 2-G บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน สามารถใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนของตนเพื่อให้เข้าถึงร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ทางวัฒนธรรมและสันทนาการ กิจกรรมที่มีคนมากกว่า 25 คน และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


อ้างอิง

https://need2know.tripsource.com