ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (EST001) ทัวร์สแกนดิเนเวียและบอลติค (FOCUS SCANDINAVIAN AND BALTICS) (10วัน 9คืน)

ทัวร์ลิทัวเนีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์เอสโตเนีย และทัวร์ฟินแลนด์ 4 ประเทศ พาเที่ยวสแกนดิเนเวียและบอลติคแบบส่วนตัว 10 วัน เส้นทางผ่าน 4 เมืองหลวงที่สวยงาม เพียบพร้อมด้วย ประวัติสถาปัตยกรรม และ ไลฟ์สไตล์ ที่น่าสนใจ