ตารางจอยทริปปี 2019 - 2020

 

ตารางการเดินทาง ยุโรปตะวันออก 8 วัน 7 คืน

จอยทัวร์ยุโรปตะวันออก โดยคนไทยในยุโรป เราออกเดินทางทุกเดือน มีหัวหน้าทัวร์หลายคนที่ดูแลท่าน ท่านสามารถเช็คเวลาที่ท่านสะดวกได้ ในตารางจอยกรุ๊ป  2019 และปี 2020  ทริปส่วนมากจะออกเดินทางคืนวันศุกร์ เริ่มทริปวันแรกในวันเสาร์ ที่เวียนนา

หากท่านพบว่า ตารางดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับวันเดินทาง ลองติดต่อมาทางหริ่น หริ่นจะปรับและดูแลให้ค่ะ 

หากคณะของท่าน มีกรุ๊ป 6 ท่าน และต้องการเป็นทัวร์แบบส่วนตัว สามารถทำได้เช่นกันค่ะ เพราะเราต้องการให้ท่านเที่ยวอย่างเจาะลึกมากที่สุดในแบบของตัวเอง

 

เดือน

ปี 2562 (2019)

ปี 2563 (2020)

มกราคม

(ฤดูหนาว)

 

12-19 มกราคม

กุมภาพันธ์

(ฤดูหนาว)

 

16-23 กุมภาพันธ์

มีนาคม

(ปลายฤดูหนาว)

22-29 มีนาคม

31 มีนาคม 7 เมษายน

31 มีนาคม - 7 เมษายน

 

เมษายน 

(ต้นฤดูใบไม้ผลิ)

6-13 เมษายน

4-11 เมษายน

8-15 เมษายน

11-18 เมษายน

13-20 เมษายน

18-25 เมษายน

22-29 เมษายน

25 เมษายน - 2 พฤษภาคม

23-30 เมษายน

 

พฤษภาคม

(ฤดูใบไม้ผลิ)

1-8 พฤษภาคม

2-9 พฤษภาคม

4-11 พฤษภาคม

9-16 พฤษภาคม

11-18 พฤษภาคม

23-30 พฤษภาคม

19-26 พฤษภาคม

 

25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน

 

มิถุนายน

(ต้นฤดูร้อน)

1-8 มิถุนายน

6-13 มิถุนายน

15-22 มิถุนายน

13-20 มิถุนายน

กรกฎาคม

(ฤดูร้อน)

13-20 กรกฎาคม

4-11 กรกฎาคม

27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม

11-18 กรกฎาคม

สิงหาคม

(ฤดูร้อน)

10-17 สิงหาคม

8-15 สิงหาคม

24-31 สิงหาคม

15-22 สิงหาคม

กันยายน

(ฤดูใบไม้ร่วง)

7-14 กันยายน

5-12 กันยายน

14-21 กันยายน

12-19 กันยายน

21-28 กันยายน

19-26 กันยายน

28 กันยายน - 5 ตุลาคม

26 กันยายน - 3 ตุลาคม

ตุลาคม

(ฤดูใบไม้ร่วง)

5-12 ตุลาคม

3-10 ตุลาคม

12-19 ตุลาคม

10-17 ตุลาคม

19-26 ตุลาคม

17-24 ตุลาคม

26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน

31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

(ต้นฤดูหนาว)

30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม

28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม

ธันวาคม

(ฤดูหนาว)

7-14 ธันวาคม

5-12 ธันวาคม

14-21 ธันวาคม

12-19 ธันวาคม

21-28 ธันวาคม

19-26 ธันวาคม

14-21 ธันวาคม

ทริปทัวร์ตลาดคริสต์มาสยุโรป (พิเศษ)

12-19 ธันวาคม

ทริปทัวร์ตลาดคริสต์มาสยุโรป (พิเศษ)

14-21 ธันวาคม

Romantic Road เยอรมัน

(พิเศษ)

12-19 ธันวาคม

Romantic Road เยอรมัน

(พิเศษ)