ทัวร์ส่วนตัวยุโรป เจาะลึกสาธารณรัฐเชค (Exclusive Czech)

  

ทัวร์ส่วนตัวยุโรป เจาะลึกสาธารณรัฐเชค (Exclusive Czech)
Day 1 - กรุงปราก (Prague) - Overnight กรุงปราก (Prague)
Day 2 - กรุงปราก (Prague) - Overnight กรุงปราก (Prague)
Day 3 - Cesky Krumlov - Overnight Cesky Krumlov
Day 4 - Telc - Kutna Hora - Overnight Kutna Hora
Day 5 - Prague - Overnight Prague
Day 6 - Karlovy Vary - Overnight Prague
Day 7 - Bohemia Paradise  - Overnight Prague
Day 8 - Karajstejn Castle - Konopiste Castle - Prague - Overnight Prague
Day 9 - Prague Airport - end

 

1  กรุงปราก (Prague) - Overnight กรุงปราก (Prague)

รับท่าน ณ กรุงปราก (Prague) วันนี้ ไม่มีทัวร์ รับท่าน และนำส่ง ณ โรงแรมที่พัก พักก่อนเที่ยว ไม่เหนื่อย    

 

 

2  กรุงปราก (Prague) - Overnight กรุงปราก (Prague)

เวลา 9.00 น. driver guide รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก และพาเที่ยวกรุงปรากเต็มวัน


กรุงปราก (Prague)  เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งยุโรป” ถือเป็นเมืองเก่าที่โรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของโลก พาเที่ยว - พาชมปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหาร พระราชวัง โบสถ์ รวมถึงถนน GOLDEN LANE ที่ตั้งของบ้านหลังเล็กๆ หลากสีสันที่ทรงเสน่ห์มาแต่โบราณ 

- “จตุรัสเมืองเก่า” (OLD TOWN SQUARE) ชมนาฬิกาดาราศาสตร์อายุกว่า 600 ปี - สะพานชาร์ลที่ทอดผ่านแม่น้ำวัตตาวา แลนด์มาร์คที่ตราตรึงใจทุกคู่รัก

- รับประทานอาหารเย็น จากนั้น นำส่งท่าน ณ โรงแรมที่พัก      

 

 

3  Cesky Krumlov - Overnight Cesky Krumlov

 

รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก (วันนี้เปลี่ยนที่พักนะคะ กรุณาแพคกระเป๋าค่ะ) จากนั้นเดินทาง 3-4 ชม. ไปยังเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)  เมืองเล็กมรดกโลก ถือเป็นเมืองน่ารักที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ที่เป็นชื่นชอบของนักเดินทางไทยตลอดกาล ด้วยความน่าเอ็นดูของบ้านเรือนเล็กๆ แบบโบราณ สีสันฉูดฉาด มีแม่น้ำวัตตาวาโอบกอดไว้วงกลม และปราสาทตั้งตระหง่านอยู่จะจุดสูงสุดของเมือง ทำให้รู้สึกเหมือนพลัดยุคเข้าไปสู่เมืองเทพนิยายแห่งอัศวิน ตัวเมืองมีความเป็นมากว่า 300 ปี โดยราชวงศ์กุหลาบ หรือ ROZMBERKS ก่อนจะถูกเปลี่ยนมือมาอยู่มือ Eggenburg ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ทำเบียร์ในชื่อีเกนเบิร์กขายในปัจจุบัน และมีโรงบ่มเบียร์ตั้งอยู่ ณ เมืองนี้

 

และที่ไม่ควรพลาดคือ อาหารพื้นเมืองที่เมืองนี้อร่อยแทบทุกร้าน โดยเฉพาะพวกปิ้งๆ ย่างๆ และขาหมูแบบเช็ค อย่าลืมสั่งเบียร์อีเกนเบิร์ก! - ชมปราสาทครุมลอฟ (Castle Tour) ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่องเรือน

- เดินชมจตุรัสกลางเมือง และร้านค้าน่าชอปปิ้งมากมาย ชอปปิ้งอิสระ เดินชิลล์รอบเมือง และรับประทานอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ  

- ค้างคืนเมือง Cesky Krumlove  

 4  Telc - Kutna Hora - Overnight Kutna Hora

 

ช่วงเช้า พาท่านออกเดินทาง 1 ชม. ไปยังเมือง เทลล์ (Telc) นำชมเมืองเทลล์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ด้านหน้าปราสาทกรุงเทลล์ และมุมวิวสวย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

จากนั้นเดินทาง 2-3 ชม. ไปยังเมืองคุทนา โฮร่า (Kutna Hora) เป็นเมืองตีเงินในอดีต ทำให้เคยมั่งคั่งสุดขีด ท่านจะได้เห็นสะพานชาร์ลจำลอง และโบสถ์แบบกอธิคที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในยุโรปกลาง

นอกจากนี้ยังนำชมโบสถ์ในหนังฮอลลีวู้ดหลายเรื่อง เพราะตกแต่งด้วยโครงกระดูกกว่า 70,000 โครง

- รับประทานอาหารเย็น เรียบร้อยแล้ว เข้าเชคอินที่พัก  

 

 

5  Prague - Overnight Prague


- พาออกเดินทาง ไปยังกรุงปราก ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

- ชมวิวพาโนราม่า ณ Strahov Monastery และ Mala strana และเดินเชื่อมต่อพาเที่ยว PETRIN TOWER ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สวยงามของเมือง

- พาชมพระราชวัง Troja Palace ซึ่งเป็นพระราชวังแบบบาโร้คที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงปราก

- Wallenstein Palace ชมสวนที่งดงาม และเป็นที่ตั้งของรับสภาเชค

- รับประทานอาหารเย็น จากนั้น พักที่กรุงปราก (4 คืน)    

 6  Karlovy Vary - Overnight Prague

 

- ช่วงเช้าพาออกเดินทาง 1.5 ชม. (120 KM.) ไปยัง เมืองสปาน้ำแร่ “คาร์โลวีวารี” (Karlovy Vary)  

 

- เมืองนี้เป็นเมืองบำบัดสุขภาพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คนดังทั่วโลกต่างเดินทางมาดื่มน้ำแร่ที่นี่ ชื่อเสียงของเมืองนี้ยังรวมถึง เทศกาลหนังระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสามของเช็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงปราก ราว 125 กม.  

 

ตัวเมืองออกแบบให้เป็นเมืองเพื่อสุขภาพ จึงมีสวยสาธารณะ และบรรยากาศผ่อนคลาย และสวยงาม มีแม่น้ำเทมป้าตัดใจกลางเมือง เหมาะแก่การเดินเล่นชิลล์ ร้านชอปปิ้งน่าชม และมีความสดชื่นจากต้นไม้ หุบเขา รายรอบ ผู้คนแต่งตัวดี และนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวนมาก 

 

- ระหว่างทางจากกรุงปรากมาเมืองคาร์ลโลวารี ท่านสามารถแวะชมโรงงานเครื่องแก้วเจียระไนระดับโลกแบรนด์เช็คอย่าง “Moser” ได้ด้วย หากต้องการ

 

- เมืองเล็กๆ แห่งนี้มีจุดน้ำแร่ธรรมชาติร้อน 13 จุด นำท่านชิมน้ำแร่ธรรมชาติทั่วบริเวณ น้ำพุนี้ดีต่อสุขภาพ ได้ชื่อว่าเป็น “ของขวัญจากธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้” รสชาติค่อนข้างแปลกเผื่อนมาก มีแก้วเซรามิคแบบมีปากจงอยสำหรับดื่มเฉพาะซึ่งกลายเป็นของที่ระลึก

- พาท่านเข้าสปาว่ายน้ำหากต้องการ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วย)


- ตอนเย็น ตีรถกลับไปนอนกรุงปราก  พักโรงแรมเดิม  

 7  Bohemia Paradise  - Overnight Prague


- ช่วงเช้าพาออกเดินทางไปเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม ตอนกลางของประเทศเชค ที่เรียกว่า Bohemia Paradise หมายถึงสวรรค์ของคนเชค เดินทางระยะทางประมาณ 100 กม.

 

ภูมิภาคนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปิน นักเขียน นักดนตรี และกวีมากมาย เพราะความเป็นป่าหินที่ไม่เหมือนใคร บ้านเรือนแบบไม้ที่เป็นชนบท ทำให้บรรยากาศสบายๆ น่าพักผ่อน

 

- พาชม Valdstejn Castle เป็นปราสาทที่ดังในภูมิภาคนี้ ปราสาทแบบกอธิคกลางป่า ที่งดงาม ในเมือง TURNOV - Trosky Castle เป็นปราสาทอีกแบบหนึ่ง คือ ปราสาทหิน และมองเห็นวิวไกลสุดสายตา งดงาม

- Hruboskalsko sandstone rocks ชมป่าหินธรรมชาติแบบเชค - เที่ยวเล่น เมือง Turnov และ Ceske stredohore ถ้ามีเวลาเหลือ

- เดินทาง 100 กม. กลับมานอนที่กรุงปราก ณ โรงแรมเดิม    

 8  Karajstejn Castle - Konopiste Castle - Prague - Overnight Prague

 

ช่วงเช้า พาเดินทาง 45 นาที ไปยัง Karajstejn Castle ปราสาทคาลาสเติน เป็นปราสาทที่สำคัญอันดับสองของเชค มีความเป็นมาถึง 600 ปี เป็นปราสาทที่เก็บมงกุฏกษัตริย์ของเชค และได้ชมบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวแบบเจาะลึกของคนเชค

 

หรือเลือก เที่ยวปราสาท Konopiste หากต้องการ เป็นปราสาทที่มีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่อย่างสนุก เพราะผู้เป็นเจ้าของคือ มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์ฮับบวร์กที่ยิ่งใหญ่ของออสเตรีย ถูกลอบปลงพระชนม์ที่ซาราเยโว ทำให้เป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่ 1 ปราสาทนี้น่าสนใจ เพราะได้รวบรวมปืน และหัวสัตว์ที่ถูกล่าจากทั่วโลกเอาไว้ อย่างไม่เหมือนใคร

 

- จากนั้นกลับมาชอปปิ้งอิสระในกรุงปราก ความงามของย่านเวนเชสลาส (Wenceslas) แหล่งชอปปิ้ง ร้านค้ามากมาย และ Municiple House

 

- นอนที่กรุงปราก ณ โรงแรมเดิม


9  Prague Airport - end


- วันนี้ ไม่มีทัวร์ เราจัดรถรับส่งท่านไปสนามบินกรุงปราก กลับประเทศไทยอย่างมีความสุข  
ราคา
เดินทาง 1-3 ท่าน ท่านละ (โปรดสอบถาม) บาท
เดินทาง 4-5 ท่าน ท่านละ 50,500 บาท
เดินทาง 6-7 ท่านขึ้นไป ท่านละ 45,500 บาท


ราคารวม

  1. รถตู้พร้อมคนขับ รวมทุกอย่างเกี่ยวกับคนรถแล้ว ทั้งโรงแรมคนขับ และอาหารคนขับทุกมื้อ ที่จอดรถ น้ำมัน ทางด่วน
  2. คนขับรถพาเที่ยว พูดอังกฤษ
  3. โรงแรมพร้อมอาหารเช้า ตามระบุ ราคาไม่เกิน 80 euro/ห้องคู่ เฉลี่ยกัน หากเกินกว่านี้หรือต้องการ upgrade จ่ายเพิ่มเองตามจริง
  4. ประกันการเดินทางแบบกลุ่ม วงเงิน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามกฏหมายท่องเที่ยวกำหนด ไม่คุ้มครองเด็กต่ำกว่า 1 ขวบ และมากกว่า 75 ปี (ไม่สามารถใช้ขอวีซ่าได้ เนื่องจากวีซ่าเชงเก้น ต้องยื่นประกันรายบุคคล)
  5. ตั๋วท่องเที่ยว ได้แก่ 1. ปราสาทกรุงปราก 2. ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ 3. ค่าชมโบสถ์ สองแห่ง ที่คุทน่าโฮร่า และ 3. Valdstejn Castle หรือ Trosky Castle 5. Karajstejn Castle หรือ Konopiste Castle
  6. น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน


ราคาไม่รวม

  1. ทิปคนรถ คณะละ 320 ยูโร มอบตรงคนขับ วันสุดท้าย ถือเป็นข้อตกลง 
  2. ส่วนตัว ณ โรงแรมที่พัก และค่ายกกระเป๋า
  3. อาหารเที่ยง และเย็น จ่ายเองตามจริง เพื่อความเป็นอิสระและความชอบค่ะ
  4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)