ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (CZE006) วันเดย์ทริป ที่คุ้มค่า - กรุงปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

       


       ราคา 800 ยูโร/กรุ๊ป Max 7 ท่าน ทัวร์สำหรับทุกคนที่มาเที่ยวปราก มากกว่า 1 วัน พลาดไม่ได้ ต้องไปเที่ยว เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองท่องเที่ยวอับดับ TOP3 ของเช็ค อยู่ห่างกรุงปรากแค่ 170 กม.ไปเช้าเย็นกลับ แสนสบาย #เที่ยวนอกปรากที่ไหนดี
       
       
       9.00 น.  รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางไปเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชม.
              
       11.30 น. เดินทางถึง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อิสระให้ท่านเดินเล่น 4 ชม.

 


       
       เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อยู่ทางใต้ของโบฮีเมีย ขานนามว่าเป็นเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

 

เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เป็นมรดกโลก Unesco มีปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่เนินที่สูงที่สุดของเมือง เป็นสง่า

 

และตัวเมืองโอบรอบด้วยแม่น้ำ Vltava River ณ จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเรเนสซองและบาร็อค


       ท่านสามารถเดินจากด้านหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งได้ภายใน 20 นาที หน้าหนาว มีหิมะปกคลุมงดงามมาก

 

ส่วนหน้าร้อน คึกคักไปด้วยร้านรวงและนักท่องเที่ยวมากมาย แล้วคุณจะคิดเหมือนหริ่นว่า เมืองนี้คือ เมืองเล็กที่น่ารักที่สุดในยุโรป!

 


       15.30 น. ออกเดินทางจาก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แวะชม เมือง TELC เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า เวนิสบนบก น่ารักมากๆ ถ้าไม่เช่ารถเหมาแบบนี้ ก็ยากจะแวะได้เที่ยวค่ะ ถือเป็นของแถมที่คุ้มค่ามากค่ะ

 


       จากนั้นเดินทางกลับถึงกรุงปราก เวลา 19.30 น. นำท่าน ส่ง ณ โรงแรมที่พัก หรือ จุดต่างๆ ตามที่ต้องการในกรุงปราก - end total service -


       ราคา

ค่ารถวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

 

ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

 

1.โรงแรมของท่าน
       2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
       3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
       4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
       5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
       6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)


  • รถเช่าปรากไปเชสกี้

  • รถเช่าปรากไปเชสกี้

  • รถเช่าปรากไปเชสกี้

  • รถเช่าปรากไปเชสกี้

  • รถเช่าปรากไปเชสกี้