ทัวร์ส่วนตัวยุโรป (CZE005) วันเดย์ทริป ที่คุ้มค่า - กรุงปราก - คาร์โลวี วารี

       

800 ยูโร/กรุ๊ป Max 7 ท่าน ทัวร์สำหรับทุกคนที่มาเที่ยวปราก มากกว่า 1 วัน พลาดไม่ได้ ต้องไปเที่ยวเมืองน้ำแร่สปา Karlovy Vary เมืองท่องเที่ยวอับดับสองของเช็ค อยู่ห่างกรุงปรากแค่ 110 กม.ไปเช้าเย็นกลับ แสนสบาย #เที่ยวนอกปรากที่ไหนดี


       
       เมืองนี้เป็นเมืองที่หริ่นชอบมาก ถ้ามีเวลาว่างจะไปตลอด เพื่อดื่มน้ำแร่ และเข้าสปาต่างๆ ในเมืองนี้ เพราะมาแล้วได้ดื่มน้ำแร่ สุขภาพดีจริงๆ หาที่ไหนไม่ได้ เขาบอกกันว่า น้ำแร่ดีๆ อย่างนี้ ต้องมากินสดๆ ที่เมืองนี้เท่านั้นค่ะ เพราะมันจะเป็นธรรมชาติ และซึมซาบเข้าระดับโมเลกุลได้เต็มที่รักษาได้สารพัดโรค
       
       9.00 น.  รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางไปเมือง Karlovy Vary, Czechia ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.
       
       10.30 น. เดินทางถึงเมืองคาร์โลวี วารี อิสระให้ท่านเดินเล่น 3 ชม.

 


       Karlovy Vary, Czechia คือ เมืองสปา น้ำแร่ ชื่อดังของประเทศสาธารณรัฐเชค น้ำแร่จากเมืองนี้ถือเป็นยาวิเศษที่ในอดีต ผู้คนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศ เพื่อมาดื่มกินรักษาโรค
       
       เมืองนี้เป็นเมืองบำบัดสุขภาพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คนดังทั่วโลกต่างเดินทางมาดื่มน้ำแร่ที่นี่ ชื่อเสียงของเมืองนี้ยังรวมถึง เทศกาลหนังระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปี ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสามของเช็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงปราก ราว 125 กม.  
        
       ตัวเมืองออกแบบให้เป็นเมืองเพื่อสุขภาพ จึงมีสวยสาธารณะ และบรรยากาศผ่อนคลาย และสวยงาม มีแม่น้ำเทมป้าตัดใจกลางเมือง เหมาะแก่การเดินเล่นชิลล์ ร้านชอปปิ้งน่าชม และมีความสดชื่นจากต้นไม้ หุบเขา รายรอบ ผู้คนแต่งตัวดี และนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจำนวนมาก 
        
       เมืองเล็กๆ แห่งนี้มีจุดน้ำแร่ธรรมชาติร้อน 13 จุด นำท่านชิมน้ำแร่ธรรมชาติทั่วบริเวณ น้ำพุนี้ดีต่อสุขภาพ ได้ชื่อว่าเป็น “ของขวัญจากธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้” รสชาติค่อนข้างแปลกเผื่อนมาก มีแก้วเซรามิคแบบมีปากจงอยสำหรับดื่มเฉพาะซึ่งกลายเป็นของที่ระลึก

 


       
       หากต้องการแช่น่ำแร่ ท่านสามารถเข้าสปาว่ายน้ำหากต้องการ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วย) ลองดูข้อมูลสปาในเมืองนี้ ได้ที่นี่ http://www.zamecke-lazne.com/en/ (ควรจองล่วงหน้า)

 


       
       VDO “หริ่น” พาเที่ยว ทางรายการเที่ยวช่อง 9 ของนิตยสารเที่ยวรอบโลก

ชื่อ CHECKLIST 36 พาเที่ยวสองเมืองสปา คาร์ลโลวี วารี และฟรานซิสโควี่ ลาซเน่ 
       
       
       

13.30 น. หากต้องการ ระหว่างทางกลับกรุงปรากมาเมืองคาร์ลโลวารี ท่านสามารถแวะชมโรงงานเครื่องแก้วเจียระไนระดับโลกแบรนด์เช็คอย่าง “Moser” ได้ด้วย

              หรือเลือกเมือง Loket, Czechia เพื่อเที่ยวปราสาท Loket เป็นปราสาทสไตล์เช็ค
       
       

16.30 น.   ออกเดินทางกลับกรุงปราก

18.00 น.   เดินทางถึงกรุงปราก นำส่งโรงแรม หรือร้านอาหารเย็น หรือจุดต่างๆ ตามต้องการ 

 

ราคา

ค่ารถวันละ 35,000 บาท

 

ราคารวม

 

ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคาไม่รวม

 

1.โรงแรมของท่าน
       2.ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
       3.กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
       4.ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
       5.อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
       6.หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 16,500 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

 

การจ่ายเงิน

งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)