รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฟินแลนด์ (เยี่ยมแฟน- เพื่อน- ครอบครัว)

 

 

 

ค่าบริการทำวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฟินแลนด์

ราคาท่านละ 13,000 บาท

 

ราคาดังกล่าว รวมดังนี้ : 

1.ค่าบริการของบริษัท

2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต 80 ยูโร

3.ค่าธรรมเนียมของศูนย์ยื่นวีซ่า vfs และค่าจัดส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จ่ายให้ VFS

4.ประกันเดินทางของบริษัท MSIG ครอบคลุมแผนการเดินทาง แผน Easy visa plus

5.แปลเอกสารฟรี 3 หน้า (แปลฟรีสำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม) (ใบแปลส่วนเกินจะขอเบิกเงินเพิ่ม ราคาหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปลเอกสารดังนี้ คือ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบเกิด ใบสมรส  ใบหย่า  ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์  ส่วนการแปลเอกสารอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม)

 

ราคาไม่รวม : 

1.ไม่รวมค่าใช้บริการยื่นวีซ่าแบบนัดหมายนอกเวลาทำการ/แบบยื่นในห้อง VIP พรีเมียมเลาน์  ราคาประมาณท่านละ 2,200 บาท ท่านจ่ายกับศูนย์รับยื่นวีซ่าเองโดยตรงในวันสมัครวีซ่า  (จ่ายเฉพาะกรณีท่านต้องการใช้บริการพิเศษนี้)

2. ไม่รวมบริการสื่อสารแชทภาษาอังกฤษกับผู้เชิญ (เฉพาะการแชท ไม่มีโทร)  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ท่านมีจ่ายเฉพาะกรณีท่านต้องการบริการพิเศษนี้เพิ่มเท่านั้น 

3. ไม่รวมใบแปลส่วนเกิน จะขอเบิกเงินเพิ่ม (เบื้องต้นมีแปลฟรี 3 หน้ารวมในแพคเกจ หากมีแปลเกินกว่านี้จะขอเบิกเงินเพิ่ม) โดยคิดค่าแปลหน้าละ 300 บาท สำหรับการแปล ดังนี้ ใบหย่า ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ส่วนการแปลใบอื่นๆ โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขเสนอราคาวีซ่า :

บริษัทจะบริการลูกค้าดังนี้ :

1. นัดหมายจองคิววันยื่นวีซ่า

2. กรอกใบสมัคร

3.  ส่งเอกสารแปลให้นักแปล

4.  ประกันเดินทางครอบคลุมแผนการเดินทาง

5. ทำจดหมายแนะนำตัวภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

6. ออกใบจองไฟลท์บินเพื่อใช้ขอวีซ่า เป็นใบจองใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น

7. ปริ้นเอกสารให้ท่านดังนี้ ใบนัดหมายสมัครวีซ่า ใบสมัครวีซ่า ใบแปลเอกสาร ประกันเดินทาง ใบจองไฟลท์บิน เอกสารใบเชิญ จดหมายแนะนำตัว

8. วันสมัครวีซ่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปรอหน้างานหน้าสถานที่สมัครและสแตนบายช่วยเหลือท่าน

(บริการสิ้นสุดเมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนแล้วทราบผลวีซ่า)

 

 เงื่อนไขการเสนอราคาทำวีซ่า : 

-  การโอนเงิน คือการยืนยันสั่งจ้างงาน และถือว่ารับทราบเงื่อนไขการเสนอราคานี้แล้ว

-  หลังจากโอนเงิน หากลูกค้ายกเลิกทำวีซ่าเอง หรือยกเลิกใช้บริการในส่วนใดๆ ก็ตาม เช่น แปลเอกสาร ประกันเดินทาง  เราจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น  เพราะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ปฎิเสธใช้บริการเอง 

-  ค่าบริการวีซ่าเป็นราคาเหมาจ่าย หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการส่วนใด  ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินส่วนใดๆ ทั้งสิ้น  บริษัทไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

-  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศทำวีซ่า หากมีการเปลี่ยนประเทศ ท่านจะต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่เท่านั้น

-  หากท่านเปลี่ยนใจไม่ทำวีซ่า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสมัครแทน บริษัทจะถือว่าท่านเป็นผู้ปฎิเสธการใช้บริการ จึงไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

-  ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวีซ่าให้แก่เราทางไปรษณีย์/หรือแมสเซนเจอร์

 - ระยะเวลาการรอผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูต ไม่สามารถการันตีล่วงหน้าว่าจะรู้ผลวีซ่าเมื่อไหร่ เพราะการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น การพิจารณาวีซ่าเป็นเรื่องของเคสบายเคส ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า  ผู้สมัครบางคนรอผลนาน เพราะสถานทูตใช้เวลาตรวจสอบนาน  ผู้สมัครวีซ่ารับทราบความเสี่ยงนี้แล้วและยินยอมความเสี่ยง พร้อมรับผิดชอบความเสี่ยงในการรอผลวีซ่านี้ บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในการรอผลวีซ่า

- ผลวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น เราช่วยเตรียมเอกสารอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการถูกปฎิเสธวีซ่าแล้ว แต่วีซ่าจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือของผู้สมัคร แต่บริษัทจะช่วยท่านเตรียมเอกสารอย่างรัดกุม

-  ราคาที่เสนอคือราคาดำเนินการช่วยสมัครวีซ่าเท่านั้น แต่ไม่รวมบริการด้านการอุทธรณ์วีซ่า เมื่อท่านได้รับพาสปอร์ตกลับคืนและทราบผลวีซ่าจะถือว่าสิ้นสุดงานบริการวีซ่าแล้ว

 บริการนี้คือราคาจ้างทำวีซ่า ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทคือช่วยดำเนินการสมัครวีซ่า  แต่การจะใช้วีซ่าเข้าประเทศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านและเป็นความรับผิดชอบของท่านในเตรียมเอกสารเพื่อแสดงให้ ตม. ตรวจสอบในการเข้าประเทศ หากท่านไม่สามารถผ่าน ตม.เข้าประเทศปลายทางได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกทำวีซ่าให้แก่ท่านเท่านั้น

 

CONTACT : 
โทร  : 063-9155199 (คุณวา)
อีเมล์ : va.seeyouagain@gmail.com
คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand

Line : seeyouagainthailand

 

 

 

แฟนต่างชาติ-สามีต่างชาติต้องการย้ายมาอยู่ไทย?

 บริการรับยื่นวีซ่าไทย,  เราเป็นผู้ช่วยทุกเรื่องในการย้ายมาอยู่ไทย โปรดติดต่อเรา

 คลิก http://www.seeyouagain-thailand.com/view.aspx?id=1654

 คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ได้เลยค่ะ  http://line.me/ti/p/~seeyouagainthailand