ต้องซื้อแบบไหน? ประกันสุขภาพเพื่อชาวต่างชาติใช้เข้าไทยเพื่อขอ Thailand pass /Thai Health Insurance for Thailand Pass

การเดินทางของคนต่างชาติเข้าไทยในช่วงโควิด กำหนดให้ยื่นประกันสุขภาพเพื่อใช้ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อได้รับอนุญาตเดินทางเข้าไทย สามารถซื้อและจ่ายเงินออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บนี้เลยค่ะ