กิ่งก้านแห่งโพธิญาณ ลูกศิษย์ใน พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) แห่ง วัดหนองป่าพง

กิ่งก้านแห่งโพธิญาณ ลูกศิษย์ใน พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) แห่ง วัดหนองป่าพง ณ ปัจจุบันนี้ มี ๑๘ ท่านเจ้าคุณที่ได้รับพระราชทาน สัญญาบัตร พัดยศ และพระราชาคณะตามลำดับสูงรองลงมา

“เสริมศักดิ์” ต้อนรับ นทท.บินตรงจากสเปน เที่ยวบินปฐมฤกษ์ มาดริด-กรุงเทพฯ

วันที่ 31 พ.ค.67 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลตำรวจตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และผู้บริหารจากท่าอากาศยานไทย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศสเปน เส้นทางมาดริด-กรุงเทพ

“เสริมศักดิ์” ต้อนรับ นทท.บินตรงจากสเปน เที่ยวบินปฐมฤกษ์ มาดริด-กรุงเทพฯ

วันที่ 31 พ.ค.67 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พลตำรวจตรี กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และผู้บริหารจากท่าอากาศยานไทย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศสเปน เส้นทางมาดริด-กรุงเทพ